Månedsrapport: Global, Februar 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Februar 2019

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

Februar bød på en fortsættelse af de positive takter fra januar måned, og de globale aktiemarkeder endte generelt med flotte stigninger. Forøgede bekymringer for geopolitiske spændinger mellem USA og Nordkorea gav dog et negativt skifte i markedsstemningen sidst på måneden.

Afkastudvikling

Afkastet for måneden var i Falcon Global Momentum plus 4,0%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 3,7%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen medio februar blev aktier indenfor forsyning og finans øget med henholdsvis 6%-point og 2%-point. Teknologiaktier blev reduceret med 3%-point, og aktier indenfor energi, industri og sundhed blev reduceret med ca. 1,5%-point hver.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske ultimo marts 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans18,5%
Teknologi16,8%
Sundhed15,9%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
arGEN-X SE0,5%26,2%
Motorola Solutions, Inc.1,5%23,3%
Garmin Ltd.0,4%22,2%
Dassault Systemes SA0,2%17,4%
AstraZeneca PLC0,4%16,5%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
J. Sainsbury plc0,3%-18,2%
Wirecard AG0,3%-16,8%
Marui Group Co., Ltd.0,2%-12,6%
DO & CO Aktiengesellschaft0,7%-11,0%
Spark New Zealand Limited0,2%-9,2%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi19,8%
Sundhed17,2%
Finans16,7%
Forbrugsgoder14,9%
Forsyning10,1%
Industri8,9%
Konsumentvarer6,9%
Øvrige5,5%

Landeallokering

USA64,8%
Japan6,4%
England4,0%
Norge3,8%
New Zealand2,4%
Belgien2,3%
Danmark2,2%
Øvrige14,1%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Motorola Solutions, Inc.TeknologiUSA1,5%
VeriSign, Inc.TeknologiUSA1,5%
FirstEnergy Corp.ForsyningUSA1,4%
Boston Scientific CorporationSundhedUSA1,4%
HCA Healthcare IncSundhedUSA1,4%
Fortinet, Inc.TeknologiUSA1,1%
Abbott LaboratoriesSundhedUSA1,1%
Eli Lilly and CompanySundhedUSA1,1%
AES CorporationForsyningUSA1,1%
Verisk Analytics IncFinansUSA1,1%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.