Månedsrapport: Global, December 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

December 2022

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Efter et stærkt comeback for de globale aktiemarkeder i oktober og november vendte stemningen i december, hvor især USA tyngede markedet ned med et lavt afkast på -9,2%

De europæiske banker AIB Group plc (+16,9%), Bank of Ireland Group Plc (14,0%) og Commerzbank AG (+10,4%) var de mest stigende aktier i porteføljen. Bankerne har alle løftet indtjeningsforventningerne efter rentestigningerne fra ECB, som ofte gavner bankernes profitabilitet.

Blandt de mest faldende aktier var gødningsproducenterne CF Industries Holdings, Inc. (-24,0%) og OCI NV (-17,7%) efter fald i gødningspriserne. Australske Pilbara Minerals Limited (-21,4%) faldt ligeledes efter, at priser på litium faldt i december måned, hvilket især har været påvirket af de mange covid-tilfælde i Kina. Det nedbringer forventningerne til salg af elektriske køretøjer, som bruger litium-batterier.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum -7,0%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -7,6%.

Falcon Global Momentum endte 2022 med et afkast på -11,2% mens sammenligningsindekset endte med et afkast på -13,0%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen af porteføljen medio december 2022 blev positioner i aktier indenfor sundhed (+10,2 %-point) øget markant. Det skyldes, at allokeringsstrategien ændrede fra ligevægt til markedsværdivægt. Ændringen medførte reduceringer af aktier inden for industri (-3,2 %-point), finans (-3,0 %-point), forsyning (-3,0 %-point) og materialer (-2,4 %-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske ultimo januar 2023.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed25,5%
Finans18,6%
Energi9,5%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
AIB Group plc0,1%16,9%
Bank of Ireland Group Plc0,1%14,0%
Resona Holdings, Inc.0,1%11,6%
Commerzbank AG0,1%10,4%
SalMar ASA0,1%8,8%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
CF Industries Holdings, Inc.0,8%-24,0%
Pilbara Minerals Limited0,1%-21,4%
Enphase Energy, Inc.0,9%-20,3%
OCI NV0,3%-17,7%
Cheniere Energy, Inc.1,2%-17,5%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Sundhed25,5%
Finans18,6%
Industri10,7%
Konsumentvarer10,3%
Energi9,5%
Materialer5,9%
Forbrugsgoder5,9%
Øvrige13,6%

Landeallokering

LandVægt
USA74,0%
England3,9%
Japan3,6%
Tyskland2,2%
Singapore2,0%
Frankrig1,9%
Schweiz1,9%
Øvrige10,5%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
UnitedHealth Group IncorporatedSundhedUSA3,5%
AbbVie, Inc.SundhedUSA2,8%
PepsiCo, Inc.KonsumentvarerUSA2,5%
Cigna CorporationSundhedUSA2,3%
McDonald’s CorporationForbrugsgoderUSA2,2%
Eli Lilly and CompanySundhedUSA2,0%
Amgen Inc.SundhedUSA1,9%
Progressive CorporationFinansUSA1,9%
Bristol-Myers Squibb CompanySundhedUSA1,9%
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedSundhedUSA1,8%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.