Månedsrapport: Global, December 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

December 2021

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Semiconductor virksomheden Marvell Technology, Inc. (+21,7%) var porteføljens mest stigende aktie for måneden efter at have vækstet omsætningen med over 60% i 2021. Den globale chip-krise, som har været et af årets store emner, har især gavnet virksomheden, der steg med 84% for året. Blandt de øvrige højdespringere var den norske aluminiumsproducent Norsk Hydro ASA (+21,3%), som har vækstet stort i 2021, hvilket især skyldes deres lav-carbonprodukt og høje aluminiumspriser.

Den mest faldende aktie i december måned var CloudFare Inc. (-30,9%), som ellers har haft et fantastisk år. På grund af faldet i slutningen af året blev årsafkastet +73,1 i stedet +177,7%. Vaccineproducenten Moderna, Inc (-28,7%) var den anden mest faldende aktie i porteføljen. Faldet skyldtes blandt andet frygt for en patentsag i forbindelse med deres mRNA vaccine samt en generel nedgang for vaccineaktier, eftersom både BioNTech, Pfizer og AstraZeneca faldt for måneden. Moderna, Inc. aktien afsluttede dog stadig året med et afkast på +143,1%.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 3,0%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 3,2%. Falcon Global Momentum endte 4. kvartal af 2021 med et afkast på 8,5% mens sammenligningsindekset steg med 9,7%. Årsafkastet for Falcon Global Momentum blev 15,5% og 31,4% for sammenligningsindekset.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i december 2021.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo januar 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi28,5%
Industri20,4%
Finans23,3%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Konsumentvarer3,9%
Forbrugsgoder8,4%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Marvell Technology, Inc.0,2%21,7%
Norsk Hydro ASA0,1%21,3%
Broadcom Inc.0,6%19,7%
A.P. Moller – Maersk A/S B0,6%18,6%
ArcelorMittal SA0,4%17,6%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Cloudflare Inc Class A0,5%-30,9%
Moderna, Inc.0,8%-28,7%
Generac Holdings Inc.0,2%-17,7%
Futu Holdings Ltd.0,1%-14,9%
Albemarle Corporation0,7%-13,0%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi28,5%
Finans23,3%
Industri20,4%
Sundhed10,3%
Forbrugsgoder8,4%
Konsumentvarer3,9%
Materialer2,8%
Øvrige2,4%

Landeallokering

USA67,3%
Frankrig6,8%
Japan5,4%
England3,4%
Australien3,1%
Schweiz2,7%
Sverige2,3%
Øvrige9,0%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Alphabet Inc. Class CTeknologiUSA4,9%
Intuit Inc.TeknologiUSA1,9%
Hermes International SCAKonsumentvarerFrankrig1,8%
Blackstone Inc.FinansUSA1,8%
HCA Healthcare IncSundhedUSA1,8%
Microsoft CorporationTeknologiUSA1,8%
ASML Holding NVTeknologiHolland1,7%
Johnson Controls International plcIndustriUSA1,5%
Motorola Solutions, Inc.TeknologiUSA1,4%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEKonsumentvarerFrankrig1,3%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.