Månedsrapport: Global, December 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

December 2020

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

December måned var overordnet set positiv for de globale aktiemarkeder, blandt andet på baggrund af påbegyndelsen af vaccinationer mod COVID-19 samt en underskrevet en Brexit-aftale.

Der hersker dog fortsat stor usikkerhed om, Joe Bidens kommende tilgang til Kina, samt hvorvidt vaccinerne kan godkendes, produceres og distribueres hurtigt nok til markedets forventninger.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 1,6%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 1,1%.

Falcon Global Momentum endte 4. kvartal af 2020 med et afkast på 3,5% mens sammenligningsindekset steg med 8,3%.

Årsafkastet for Falcon Global Momentum blev 2,6% og 4,7% for sammenligningsindekset.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i december 2020.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo januar 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi26,5%
Forbrugsgoder18,3%
Forsyning3,0%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Fortescue Metals Group Ltd0,6%31,6%
EDP Renovaveis SA1,1%28,4%
Ambu A/S Class B0,2%26,1%
Delivery Hero SE0,7%25,4%
Scatec ASA0,2%23,7%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Pharma Mar SA0,2%-26,6%
Kingspan Group Plc0,4%-21,5%
salesforce.com, inc.0,8%-11,5%
FedEx Corporation0,6%-11,2%
Best Buy Co., Inc.0,9%-9,8%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi26,5%
Forbrugsgoder18,3%
Sundhed17,2%
Industri16,9%
Finans7,6%
Materialer5,4%
Forsyning3,0%
Øvrige5,1%

Landeallokering

USA60,9%
Japan5,9%
Canada3,8%
Danmark3,6%
England3,4%
Hong Kong2,6%
Holland2,4%
Øvrige17,4%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Cadence Design Systems, Inc.TeknologiUSA1,6%
PayPal Holdings IncTeknologiUSA1,5%
Synopsys, Inc.TeknologiUSA1,5%
Apple Inc.TeknologiUSA1,4%
T-Mobile US, Inc.TelekommunikationUSA1,4%
Shopify, Inc. Class AForbrugsgoderCanada1,4%
ServiceNow, Inc.TeknologiUSA1,4%
Thermo Fisher Scientific Inc.SundhedUSA1,3%
Chipotle Mexican Grill, Inc.ForbrugsgoderUSA1,3%
Danaher CorporationSundhedUSA1,3%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.