Månedsrapport: Global, December 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

December 2019

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

De globale aktiemarkeder trodsede de mange udfordringer både medier og markedsaktører har været optagede af i hele 2019, så som handelskrig, brexit og frygten for recession, og lukkede investeringsåret i markant positivt territorium.

En forberedning i forholdet mellem de to stormagter, USA og Kina, og dermed en nedtrapning af handelskrigen samt en aftagende frygt for recession i 2020 gav et løft til cykliske aktier ultimo året, mens de mere defensive aktier var de mest stigende indtil august 2019.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 0,9%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 1,0%.

Afkastet for 4. kvartal blev 0,0% for Falcon Global Momentum og 5,3% for sammenligningsindekset.

Afkastet for 2019 blev 24,0% for Falcon Global Momentum og 29,4% for sammenligningsindekset.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen medio december blev aktier indenfor teknologisektoren øget med 4,5%-point, mens forsyningaktier blev reduceret med 5,5%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske ultimo januar 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi14,1%
Forsyning17,2%
Materialer3,5%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans29,2%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Port of Tauranga Limited0,3%19,7%
Shopify, Inc. Class A0,4%16,6%
Advantest Corp.0,5%13,9%
London Stock Exchange0,8%13,5%
Fortescue Metals Group Ltd0,6%12,2%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
CarMax, Inc.0,3%-11,5%
Constellation Software Inc.0,3%-10,5%
FleetCor Technologies, Inc.0,6%-7,9%
MarketAxess Holdings Inc.0,7%-7,8%
Aurizon Holdings Ltd.0,2%-7,6%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans29,2%
Forsyning17,2%
Teknologi14,1%
Industri11,3%
Forbrugsgoder10,0%
Konsumentvarer7,1%
Sundhed4,9%
Øvrige6,2%

Landeallokering

USA59,9%
Japan5,2%
England4,9%
Canada4,6%
New Zealand3,2%
Schweiz2,8%
Italien2,8%
Øvrige16,6%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
NextEra Energy, Inc.ForsyningUSA1,4%
Southern CompanyForsyningUSA1,3%
Air Products and Chemicals, Inc.IndustriUSA1,3%
Entergy CorporationForsyningUSA1,3%
Procter & Gamble CompanyKonsumentvarerUSA1,3%
Mid-America Apartment Communities, Inc.FinansUSA1,3%
Lam Research CorporationTeknologiUSA1,1%
Western Union CompanyFinansUSA1,0%
KLA CorporationTeknologiUSA1,0%
IHS Markit Ltd.FinansUSA1,0%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.