Månedsrapport: Global, December 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

December 2018

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest, og havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

Aktier i de tre store verdensregioner – Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet – endte både måneden og året i minus, og det var derfor et anderledes år for globale aktier end hvad investorerne de senere år har været vant til.

Første halvår var især præget af øget volatilitet, og andet halvår blev negativt påvirket af Brexit, handelskrig, amerikanske rentestigninger og italienske budgetforhandlinger.

Afkastudvikling

Afkastet for måneden var i Falcon Global Momentum minus 8,2%, mens sammenligningsindekset i samme periode faldt med 8,4%.

Afkastet for 4. kvartal blev et minus på 16,3% for Falcon Global Momentum og minus 11,9% for sammenligningsindekset.

Siden opstart ultimo april 2018 er Falcon Global Momentum faldet med 8,1%, mens sammenligningsindekset i samme periode er faldet med 2,2%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der er ikke foretaget ændringer i porteføljen i december måned.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo januar 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Forsyning2,1%
Materialer0,8%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi23,7%
Sundhed17,8%
Forbrugsgoder16,6%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Ambu A/S B0,3%19,2%
Amer Sports Oyj A0,5%16,1%
Franz Colruyt N.V.0,2%8,9%
a2 Milk Company Ltd.0,3%7,7%
Kering SA0,4%7,2%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Petroleum Geo-Services0,1%-35,7%
CSPC Pharma Group Ltd.0,2%-28,7%
SVB Financial Group0,2%-26,2%
Taiyo Yuden Co. Ltd.0,1%-24,0%
Tokai Carbon Co., Ltd.0,2%-20,0%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi23,7%
Sundhed17,8%
Forbrugsgoder16,6%
Finans14,5%
Industri9,1%
Konsumentvarer8,0%
Energi7,0%
Øvrige3,3%

Landeallokering

USA63,5%
Japan9,3%
England4,4%
Norge3,4%
Danmark2,2%
Belgien2,2%
Finland2,2%
Øvrige12,8%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
VeriSign, Inc.TeknologiUSA1,5%
Illumina, Inc.SundhedUSA1,4%
Microsoft CorporationTeknologiUSA1,4%
Visa Inc. Class AFinansUSA1,4%
Motorola Solutions, Inc.TeknologiUSA1,4%
Intuit Inc.TeknologiUSA1,4%
Mastercard Incorporated Class AFinansUSA1,4%
TJX Companies IncForbrugsgoderUSA1,3%
Amazon.com, Inc.ForbrugsgoderUSA1,3%
Centene CorporationSundhedUSA1,3%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.