Månedsrapport: Global, August 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

August 2022

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Den amerikanske centralbankchef holdt i slutningen af måneden en tale, hvor hans bekymringer omkring inflationen blev delt. Det påvirkede markedet kraftigt. Europa (-6,3%) var bundskraber på regionsniveau og ejendoms- (-5,6%), sundheds- (-5,2%) og teknologiselskaber (-5,1%) var bundskrabere på sektorniveau. Vinderne var Emerging Markets (+0,1%) og energisektoren (+3,1%).

Svenske Orron Energy AB (+57,9%) var den mest stigende aktie i porteføljen efter blandt andet at have gennemført opkøbet af Slitevind, som markedet har modtaget rigtig pænt. Det sker samtidig med udsigter til forhøjede energipriser, som ligeledes gavner virksomheden, der nu er steget 175% i år. Den anden mest stigende aktie var Wisetech Global (+16,7%), som mod slutningen af måneden offentliggjorde en overraskende stor indtjening for 2022. Japanske Marubeni Corporation (+15,0%) var den tredje mest stigende aktie på baggrund af stærke nøgletal.

Sonova Holding AG (-25,0%) faldt meget i august måned i forbindelse med en nedjustering og et skuffende regnskab for andet kvartal. GSK plc (-21,8%) faldt ligeledes betydeligt på baggrund af øget risiko for en retssag for deres middel mod halsbrand, som indeholder et potentielt kræftfremkaldende stof. Afslutningsvis faldt Dollar Tree, Inc. (-16,9%) ligeledes efter at have nedjusteret deres forventninger til 2022.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 0,0%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -3,0%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen af porteføljen medio august blev aktier indenfor finans (+2,3%-point), sundhed (+1,8%-point) og forsyning (+1,1%-point) øget. Aktier indenfor forbrugsgoder (-4,1%-point), energi (-1,1%-point) og teknologi (-0,9%-point) blev reduceret.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske medio september 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri22,8%
Energi12,2%
Materialer1,0%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed9,9%
Forbrugsgoder6,9%
Finans19,4%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Orron Energy AB0,5%57,9%
Wisetech Global Ltd.0,1%16,7%
Marubeni Corporation0,3%15,0%
ConocoPhillips0,8%14,3%
Devon Energy Corp0,9%13,8%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Sonova Holding AG0,1%-25,0%
GSK plc0,4%-21,8%
Dollar Tree, Inc.0,9%-16,9%
SEGRO plc0,1%-16,0%
ONO Pharmaceutical0,1%-13,1%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Finans24,1%
Teknologi18,9%
Sundhed11,9%
Industri11,9%
Forbrugsgoder10,2%
Energi10,1%
Konsumentvarer6,3%
Øvrige6,6%

Landeallokering

LandVægt
USA70,3%
Canada5,4%
England3,7%
Japan3,0%
Australien2,1%
Schweiz2,1%
Singapore1,9%
Øvrige11,5%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Cheniere Energy, Inc.IndustriUSA1,8%
McKesson CorporationIndustriUSA1,8%
Consolidated Edison, Inc.ForsyningUSA1,6%
Williams Companies, Inc.IndustriUSA1,6%
CF Industries Holdings, Inc.IndustriUSA1,6%
Archer-Daniels-MidlandIndustriUSA1,6%
Hershey CompanyKonsumentvarerUSA1,6%
Eli Lilly and CompanySundhedUSA1,5%
Exelon CorporationForsyningUSA1,5%
W. R. Berkley CorporationFinansUSA1,5%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.