Månedsrapport: Global, August 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

August 2021

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

I august måned var Nippon Yusen (+51,4%) den mest stigende aktie i porteføljen. Den steg især på baggrund af et godt regnskab, og dermed er aktien nu steget næsten 270% i år. Afterpay Limited (+39,0%) og Techtronic Industries (+25,2%) var ligeledes blandt månedens højdespringere. Afterpay Limited steg kraftigt, da det blev annonceret, at Square vil opkøbe virksomheden for $29 milliarder.

Fortescue Metals Group Ltd (-15,8%) og Singapore Exchange Ltd. (-15,8%) var de mest faldende på måneden. Førstnævnte aktie faldt på grund af den negative påvirkning af faldende metalpriser, hvorimod sidstnævnte faldt på grund af regnskabet for andet kvartal.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 2,6%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 2,9%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med den faste re-allokering i august blev porteføljens eksponering mod aktier indenfor finans (+2,4 %-point) og industri (+3,2 %-point) øget. I stedet blev aktier indenfor sundhed (-2,0 %-point), forbrugsgoder (-2,0 %-point) samt teknologi (-1,4 %-point) reduceret.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske ultimo september 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri29,2%
Finans24,8%
Teknologi17,9%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Konsumentvarer1,0%
Forsyning1,5%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Nippon Yusen0,7%51,4%
Afterpay Limited0,1%39,0%
Techtronic Industries0,3%25,2%
NIPPON STEEL CORP.0,2%19,2%
Etsy, Inc.0,3%18,4%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Fortescue Metals Group Ltd0,3%-15,8%
Singapore Exchange Ltd.0,1%-15,8%
Reece Limited0,2%-11,3%
Lundin Mining Corporation0,2%-11,0%
Rio Tinto Limited0,1%-10,9%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri29,2%
Finans24,8%
Teknologi17,9%
Forbrugsgoder12,6%
Materialer8,4%
Sundhed4,7%
Forsyning1,5%
Øvrige0,9%

Landeallokering

USA61,5%
Japan5,4%
Canada4,9%
England4,5%
Frankrig3,9%
Australien3,5%
Sverige3,3%
Øvrige13,0%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Nucor CorporationMaterialerUSA1,6%
Johnson Controls International plcIndustriUSA1,4%
Pentair plcIndustriUSA1,4%
Deere & CompanyIndustriUSA1,4%
Carrier Global Corp.IndustriUSA1,1%
Xylem Inc.IndustriUSA1,1%
Power Corporation of CanadaFinansCanada1,1%
American Financial Group, Inc.FinansUSA1,1%
Steel Dynamics, Inc.MaterialerUSA1,1%
AMERCOFinansUSA1,0%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.