Månedsrapport: Global, August 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

August 2020

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

De globale aktiemarkeder var meget positive i august blandt andet på baggrund af virksomhedernes resultater for årets andet kvartal, som slog de svage forventninger. Derudover gav det også en lettelse i markederne, at flere markedsaktører forventer en vaccine mod COVID-19 indenfor en overskuelig fremtid.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 2,2%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 5,4%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen porteføljeændringer i august måned.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo september 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi24,2%
Forbrugsgoder15,6%
Industri7,9%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed19,5%
Forsyning5,3%
Konsumentvarer3,8%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Z Holdings Corporation0,7%24,7%
NVIDIA Corporation2,0%24,5%
Ocado Group PLC0,4%22,7%
Recruit Holdings Co., Ltd.0,2%21,4%
Apple Inc.1,9%20,2%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Galapagos NV0,2%-27,8%
Evergy, Inc.0,2%-18,1%
Ambu A/S Class B0,3%-16,6%
Taiyo Yuden Co., Ltd.0,2%-15,2%
Quest Diagnostics Inc.0,3%-13,5%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi24,2%
Sundhed19,5%
Forbrugsgoder15,6%
Finans14,0%
Industri7,9%
Materialer5,8%
Forsyning5,3%
Øvrige7,4%

Landeallokering

USA62,5%
Japan7,6%
Canada4,5%
England4,5%
Schweiz2,5%
Danmark2,1%
Holland2,0%
Øvrige14,3%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
NVIDIA CorporationTeknologiUSA2,0%
Apple Inc.TeknologiUSA1,9%
Adobe Inc.TeknologiUSA1,6%
Shopify, Inc. Class AForbrugsgoderCanada1,5%
Microsoft CorporationTeknologiUSA1,5%
Advanced Micro DevicesTeknologiUSA1,5%
NortonLifeLock Inc.TeknologiUSA1,5%
S&P Global, Inc.FinansUSA1,5%
Equinix, Inc.FinansUSA1,4%
MSCI Inc. Class AFinansUSA1,4%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.