Månedsrapport: Global, August 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

August 2019

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

August var en måned karakteriseret af store svingninger, hvor mange aktieindeks startede ud med fald på op til -5%

Den efterhånden bitre handelstrid mellem USA og Kina blev hurtigt optrappet, da den amerikanske præsident, på de sociale medier, varslede ny told på kinesiske varer. Som modsvar instruerede Kina alle statsejede selskaber i at stoppe indkøb af amerikanske landbrugsprodukter. Samtidig devaluerede de deres valuta for at modvirke den amerikanske told.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum +3,2%, mens sammenligningsindekset i samme periode faldt med -1,2%.

Totalafkastet for 2019 er 23,4% for Falcon Global Momentum, hvor sammenligningsindekset i samme periode er steget med 19,0%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo august blev der kun foretaget marginale ændringer.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske medio september 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans27,2%
Forsyning21,4%
Konsumentvarer9,3%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Telekommunikation1,4%
Materialer1,3%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Shopify, Inc. Class A0,8%22,0%
Barrick Gold Corporation0,4%20,3%
MarketAxess Holdings Inc.0,4%19,3%
Tyson Foods, Inc. Class A0,4%18,6%
TransDigm Group Inc.0,6%18,6%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Micro Focus International0,3%-36,0%
IMCD N.V.0,3%-20,3%
Toyo Seikan Group Holdings0,2%-16,3%
Brambles Limited0,2%-15,0%
Swire Pacific Limited0,2%-13,7%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans27,2%
Forsyning21,4%
Teknologi13,4%
Industri13,1%
Konsumentvarer9,3%
Forbrugsgoder6,8%
Sundhed5,6%
Øvrige3,2%

Landeallokering

USA61,2%
Canada5,0%
England4,7%
New Zealand4,3%
Schweiz3,8%
Spanien3,0%
Japan2,6%
Øvrige15,4%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Ball CorporationIndustriUSA1,5%
American Water Works Company, Inc.ForsyningUSA1,4%
American Tower CorporationFinansUSA1,4%
Thomson Reuters CorporationFinansCanada1,4%
Procter & Gamble CompanyKonsumentvarerUSA1,4%
Chipotle Mexican Grill, Inc.ForbrugsgoderUSA1,4%
Welltower, Inc.FinansUSA1,4%
Equity ResidentialFinansUSA1,3%
Ecolab Inc.IndustriUSA1,3%
Waste Management, Inc.IndustriUSA1,3%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.