Månedsrapport: Global, August 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

August 2018

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Falcon Global Momentum havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

20180831-Falcon-Global-Momentum-globale-aktier-afkast-histogram

Markedskommentar

Optimisme omkring den amerikanske økonomi bidrog til, at amerikanske aktier endte måneden højere for femte måned i træk, mens europæiske aktier og aktier i stillehavsområdet endte måneden med fald.

Afkastudvikling

Afkastet for måneden var i Falcon Global Momentum et plus på 2,8%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 1,9%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen medio august blev andelen af teknologiaktier nedbragt marginalt, mens andelen af aktier indenfor sundhed blev forøget med 2%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo oktober.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi24,7%
Finans18,1%
Sundhed12,1%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri10,7%
Materialer1,5%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Nektar Therapeutics0,5%27,2%
Showa Shell Sekiyu K.K.0,3%24,3%
Broadridge Financial0,7%20,4%
a2 Milk Company Ltd.0,5%18,3%
NVIDIA Corporation0,4%15,4%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Sunny Optical Technology0,2%-22,5%
Petroleum Geo-Services0,3%-19,8%
Poste Italiane SpA0,3%-16,7%
William Demant Holding A/S0,4%-14,3%
TUI AG0,5%-13,1%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi24,7%
Finans18,1%
Forbrugsgoder12,1%
Sundhed12,1%
Industri10,7%
Energi9,1%
Konsumentvarer9,0%
Øvrige4,2%

Landeallokering

USA62,0%
Japan6,4%
England4,8%
Norge3,4%
Canada3,3%
Finland2,9%
New Zealand2,5%
Øvrige14,7%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Align Technology, Inc.SundhedUSA1,5%
Amazon.com, Inc.ForbrugsgoderUSA1,5%
NetApp, Inc.TeknologiUSA1,5%
Intuit Inc.TeknologiUSA1,4%
Kohl’s CorporationForbrugsgoderUSA1,4%
MicrosoftTeknologiUSA1,4%
Mastercard Incorporated Class AFinansUSA1,4%
MSCI Inc.FinansUSA1,4%
Total System Services, Inc.TeknologiUSA1,4%
Adobe Systems IncorporatedTeknologiUSA1,4%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.