Månedsrapport: Global, April 2023
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

April 2023

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

I april måned var der især fokus på regnskabssæson og hvorvidt krisen i banksektoren var slut. Markedsaktørerne forholdt sig relativt roligt og verdensmarkedet steg moderat.

Den mest stigende aktie i porteføljen var den amerikanske medicinalvirksomhed Eli Lilly & Company (+13,5%), der oplevede positive forsøgsresultater for deres fedmemiddel. Stigningen skete på trods af, at deres resultat for første kvartal lå under forventningerne, hvilket fremhæver de gode nyheder om fedmemidlet. Den næstmest stigende aktie var byggeselskabet, PulteGroup, Inc. (+13,5%), som slog forventningerne på både omsætning og indtjening. USAs største byggeselskab D.R. Horton, Inc. (+10,7%) havde også et højt afkast for måneden, som skyldtes et stærkt regnskab.

I bunden af porteføljen lå energiteknologivirksomheden Enphase Energy, Inc. (-23,1%), som især producerer og udvikler solceller og produkter til lagring af energi. Aktien faldt med næsten 26% efter virksomheden offentliggjorde et skuffende kvartalsregnskab. Enphase er en vækstaktie, som er højt prissat, hvilket betyder, at aktiekursen er ekstra følsom overfor skuffelser. FinTech virksomheden MarketAxess Holdings Inc. (-19,9%) faldt efter, at deres resultater for første kvartal skuffede, selvom de kunne rapportere en stærk vækst i aktiviteten på deres online handelsplatform. Til sidst faldt Valero Energy Corporation (-19,1%).

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 0,2%, hvilket var det samme som sammenligningsindekset.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen af porteføljen medio april 2023 blev positioner i aktier indenfor teknologi (+6,1%-point) og forbrugsgoder (+3,8%-point) øget. Disse aktier erstattede aktier inden for sundhed (-4,1%-point), energi (-2,8%-point), finans (-1,6%-point) og telekommunikation (-1,5%-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo juni 2023.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed16,9%
Forbrugsgoder11,4%
Konsumentvarer7,4%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi12,0%
Energi6,5%
Materialer6,8%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Eli Lilly and Company1,2%13,5%
PulteGroup, Inc.0,2%13,5%
D.R. Horton, Inc.0,3%10,7%
Keppel Corporation Limited0,3%10,7%
Novartis AG0,4%10,0%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Enphase Energy, Inc.0,2%-23,1%
MarketAxess Holdings Inc.0,2%-19,9%
Valero Energy Corporation0,7%-19,1%
First Solar, Inc.1,0%-17,3%
Texas Pacific Land Corp.0,3%-14,5%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Finans18,9%
Sundhed16,9%
Industri15,3%
Teknologi12,0%
Forbrugsgoder11,4%
Konsumentvarer7,4%
Materialer6,8%
Øvrige11,3%

Landeallokering

LandVægt
USA71,3%
Japan5,6%
Tyskland5,0%
Frankrig3,9%
England2,4%
Danmark1,9%
Spanien1,9%
Øvrige8,1%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Merck & Co., Inc.SundhedUSA4,1%
Gilead Sciences, Inc.SundhedUSA2,3%
Marathon Petroleum CorporationEnergiUSA1,7%
TJX Companies IncForbrugsgoderUSA1,6%
Novo Nordisk A/S Class BSundhedDanmark1,5%
PACCAR IncIndustriUSA1,5%
NVIDIA CorporationTeknologiUSA1,4%
PG&E CorporationForsyningUSA1,4%
Hermes International SCAKonsumentvarerFrankrig1,3%
Arch Capital Group Ltd.FinansUSA1,3%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.