Månedsrapport: Global, April 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

April 2022

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

April var en hård måned for de globale aktiemarkeder, hvor inflation, Corona-krise i Kina, udsigt til endnu en renteforøgelse og kvartalsrapporter satte stemningen.

På trods af et fald på sektorniveau på -4,8% for forbrugsgoder, var flere af aktierne med højest afkast i porteføljen Bath & Body Works, Inc. (+16,7%), LKQ Corporation (+15,3%) og Toshiba Corporation (+14,0%). Udover disse leverede Sherwin-Williams Company (+16,2%) et stærkt regnskab og dermed et flot afkast for måneden.

Dette står i skarp kontrast til højt værdisatte vækstaktier, som bliver ramt på værdiansættelsen, når renten stiger. Markedet har især reageret på frygt for en rentestigning på et halvt procentpoint i USA. Teknologisektoren er overvægtet vækstaktier, som dermed førte til fald i NVIDIA Corporation (-28,3%) og Cloudflare Inc (-24,1%). Afslutningsvist faldt den svenske kapitalfond EQT AB (-23,3%) efter et skuffende regnskab for første kvartal. Det var ifølge EQT især krisen i Ukraine, der skabte problemer for deres porteføljevirksomheder.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum -1,7%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -3,3%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen porteføljeændringer i Falcon Global Momentum i april 2022.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo maj 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Konsumentvarer6,8%
Energi10,6%
Sundhed12,3%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi17,6%
Finans23,7%
Forbrugsgoder10,1%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Bath & Body Works, Inc.0,2%16,7%
Sherwin-Williams Company0,4%16,2%
LKQ Corporation0,3%15,3%
Keppel Corporation Limited0,1%14,2%
Toshiba Corporation0,0%14,0%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
NVIDIA Corporation1,8%-28,3%
Cloudflare Inc Class A0,2%-24,1%
EQT AB0,2%-23,3%
Carlyle Group Inc0,1%-21,7%
Straumann Holding AG0,2%-21,2%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Finans24,1%
Teknologi18,9%
Sundhed11,9%
Industri11,9%
Forbrugsgoder10,2%
Energi10,1%
Konsumentvarer6,3%
Øvrige6,6%

Landeallokering

LandVægt
USA71,5%
England5,5%
Japan4,0%
Schweiz2,7%
Australien2,6%
Frankrig2,5%
Canada1,8%
Øvrige9,4%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Pfizer Inc.SundhedUSA2,4%
Costco Wholesale CorporationForbrugsgoderUSA2,2%
UnitedHealth Group IncorporatedSundhedUSA2,1%
Microsoft CorporationTeknologiUSA2,0%
Exxon Mobil CorporationEnergiUSA1,9%
NVIDIA CorporationTeknologiUSA1,8%
Chevron CorporationEnergiUSA1,7%
ConocoPhillipsEnergiUSA1,7%
Eli Lilly and CompanySundhedUSA1,7%
AbbVie, Inc.SundhedUSA1,5%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.