Månedsrapport: Global, April 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

April 2021

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Porteføljens mest stigende aktier i april var Evolution Gaming Group AB (+31,5%) og Delivery Hero SE (+ 19,5%), som blandt andet steg på baggrund af offentliggørelser af gode resultater for årets første kvartal.

Den mest faldende aktie i porteføljen var Canopy Growth Corporation, der faldt med -18,1% i april, hvilket blandt andet skyldtes et opkøb af rivalen Supreme Cannabis.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 1,3%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 2,5%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen i april måned blev aktier i følgende sektorer reduceret: Sundhed (-3,5 %-point), teknologi (-1,8 %-point) og materialer (-0,9 %-point). Disse aktier blev erstattet med øgede eksponeringer i disse sektorer: Finans (+3,7 %-point), industri (+2,0 %-point) og forbrugsgoder (+1,9 %-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske medio maj 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Forbrugsgoder18,2%
Sundhed11,5%
Industri23,0%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Evolution Gaming Group AB1,2%31,5%
Delivery Hero SE0,4%19,5%
Pool Corporation0,8%19,5%
Fluidra, S.A.0,2%18,7%
First Quantum Minerals Ltd.1,1%18,0%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Canopy Growth Corporation0,2%-18,1%
Penn National Gaming, Inc.0,3%-17,0%
Enphase Energy, Inc.0,5%-16,2%
Twitter, Inc.0,2%-15,3%
Discovery, Inc. Class C0,2%-14,5%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi27,2%
Industri23,0%
Forbrugsgoder18,2%
Sundhed11,5%
Finans10,8%
Materialer5,0%
Konsumentvarer1,6%
Øvrige2,7%

Landeallokering

USA62,4%
Canada5,0%
England4,5%
Japan4,3%
Sverige3,4%
Hong Kong3,2%
Danmark3,0%
Øvrige14,2%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Deere & CompanyIndustriUSA2,2%
SVB Financial GroupFinansUSA1,7%
Quanta Services, Inc.IndustriUSA1,6%
United Rentals, Inc.FinansUSA1,5%
Zebra Technologies CorporationTeknologiUSA1,4%
Etsy, Inc.FinansUSA1,4%
L Brands, Inc.ForbrugsgoderUSA1,3%
Evolution Gaming Group ABForbrugsgoderSverige1,2%
First Quantum Minerals Ltd.MaterialerCanada1,1%
News Corporation Class BForbrugsgoderUSA1,1%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.