Månedsrapport: Global, April 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

April 2020

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

April måned bød på et stærkt comeback på de globale aktiemarkeder med en generelt positiv stemning og lavere udsving end de foregående måneder. Den positive stemning var især tydelig i USA, hvor det toneangivende S&P 500 opnåede det bedste månedsafkast i 30 år.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 9,9%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 11,1%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen i april var de største ændringer en øget andel af aktier indenfor sundhed og teknologi. Ændringen var henholdsvis 6,9% og 2,2%-point. Tilgengæld blev aktier indenfor henholdsvis forsyning og finans reduceret med 4,8% og 4,0%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo juni 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans24,1%
Teknologi20,0%
Forbrugsgoder10,1%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Shopify, Inc. Class A1,3%53,7%
Barrick Gold Corporation0,5%42,2%
D.R. Horton, Inc.0,3%39,1%
Flutter Entertainment Plc0,4%38,6%
Quest Diagnostics0,4%38,4%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
ageas SA/NV0,1%-13,4%
West Japan Railway0,2%-8,9%
Acciona SA0,2%-7,2%
MTU Aero Engines AG0,1%-6,8%
Fisher & Paykel Healthcare0,5%-6,0%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans24,1%
Teknologi20,0%
Sundhed15,9%
Forsyning11,6%
Forbrugsgoder10,1%
Industri7,4%
Materialer3,9%
Øvrige7,0%

Landeallokering

USA62,2%
Japan6,6%
England5,1%
Canada5,1%
Schweiz2,9%
Spanien2,2%
Italien2,0%
Øvrige13,9%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
MSCI Inc. Class AFinansUSA1,7%
Microsoft CorporationTeknologiUSA1,6%
S&P Global, Inc.FinansUSA1,5%
Apple Inc.TeknologiUSA1,5%
Leidos Holdings, Inc.TeknologiUSA1,5%
Shopify, Inc. Class AForbrugsgoderCanada1,3%
Equinix, Inc.FinansUSA1,2%
Moody’s CorporationFinansUSA1,1%
ANSYS, Inc.TeknologiUSA1,1%
Charter CommunicationsForbrugsgoderUSA1,1%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.