Månedsrapport: Global, April 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

April 2019

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

De globale aktiemarkeder fortsatte den positive tendens, der har været siden de kraftige fald i slutningen af 2018, og endte måneden med pæne stigninger.

Markedsaktørernes opmærksomhed har især været rettet imod virksomhedsspecifikke nyheder, da april måned markerede starten på regnskabssæsonen for 1. kvartalsregnskaberne.

Afkastudvikling

Afkastet for måneden var i Falcon Global Momentum plus 0,6%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 3,7%. Månedens underperformance i fonden skyldes primært en defensiv eksponering mod sundhed og forsyning.

Det ses tit, at en måned med underperformance afløses af en måned med overperformance. Det er blandt derfor, at vi anbefaler en investeringshorisont 3+ år, så man har bedst mulig chance for at opnå de langsigtede merafkast, der kan opnås med en momentumstrategi som vores.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der er ikke foretaget ændringer i porteføljen i april måned.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo maj 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans20,6%
Forbrugsgoder13,7%
Teknologi12,4%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed11,6%
Konsumentvarer7,6%
Telekommunikation1,4%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
NEL ASA0,7%24,2%
FAST RETAILING CO., LTD.1,4%23,3%
Wirecard AG0,1%19,7%
Discovery, Inc. Class C0,3%13,4%
Tryg A/S0,9%12,4%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Kansai Electric Power Co.0,2%-17,7%
Whitbread PLC0,2%-12,0%
Sumitomo Dainippon0,1%-10,7%
Tokyo Electric Power Co.0,1%-10,5%
Hormel Foods Corporation1,1%-10,1%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Forsyning22,4%
Finans20,6%
Forbrugsgoder13,7%
Teknologi12,4%
Sundhed11,6%
Industri8,0%
Konsumentvarer7,6%
Øvrige3,7%

Landeallokering

USA59,9%
Japan5,0%
Canada4,3%
England4,3%
New Zealand4,2%
Spanien3,1%
Danmark2,9%
Øvrige16,3%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
VeriSign, Inc.TeknologiUSA1,5%
FAST RETAILING CO., LTD.ForbrugsgoderJapan1,4%
FirstEnergy Corp.ForsyningUSA1,3%
AES CorporationForsyningUSA1,3%
Merck & Co., Inc.SundhedUSA1,3%
Eli Lilly and CompanySundhedUSA1,2%
Fortinet, Inc.TeknologiUSA1,1%
Hormel Foods CorporationKonsumentvarerUSA1,1%
Thomson Reuters CorporationFinansCanada1,1%
Keysight Technologies IncTeknologiUSA1,1%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.