Månedsrapport: Flex, September 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

September 2022

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Flex Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Overskrifterne i september måned var især præget af energikrisen i Europa og recessionstrusler samt bekæmpelse af inflationen. Der var derfor store fald på de globale aktiemarkeder. De hårdest ramte sektorer var teknologi (-10,3%), ejendomme (-9,8%), kommunikation (-9,4%) og forsyning (-9,1%). Sundhedssektoren (-1,4%) havde det højeste afkast, som dog stadig var med negativt fortegn.

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (+21,7%) var den mest stigende aktie, efter gode nyheder for deres middel, Eylea, som bekæmper blindhed. Herudover steg Bristol-Myers Squibb (+8,2%) og Newmont Corporation (+5,7%) i et ellers faldende marked.

Adobe Incorporated (-24,4%) var den mest faldende aktie i forbindelse med et skuffende regnskab og en udmelding om et stort virksomhedsopkøb på 20 mia. dollars. Det tog markedet ikke godt imod. Herudover faldt rederierne Nippon Yusen Kaisha og A.P. Møller Mærsk i forbindelse med stejle fald i containerfragtraterne, som rammer virksomhederne hårdt på omsætning og profitabilitet.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden i Falcon Flex Momentum var -5,0%, mens sammenligningsindekset havde et afkast på -6,9%.

Afkastet for 3. kvartal endte henholdsvis på -2,8% og 0,0%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen af porteføljen primo september blev aktier indenfor telekommunikation (+1,1%-point), energi (+0,7%-point) og industri (+0,5%-point) øget. Aktier indenfor teknologi (-1,1%-point), finans (-0,9%-point) og sundhed(-0,9%-point) blev reduceret.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af Falcon Flex Momentum ske primo oktober 2022.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Regeneron Pharma1,3%21,7%
Elisa Oyj Class A0,2%14,9%
Bridgestone Corporation0,2%14,6%
Bristol-Myers Squibb1,6%8,2%
Newmont Corporation0,7%5,7%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Adobe Incorporated0,2%-24,4%
Nippon Yusen Kaisha0,1%-23,4%
A.P. Moller – Maersk A/S0,2%-21,9%
LM Ericsson Class B0,3%-18,0%
Intel Corporation1,6%-17,2%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Sundhed23,4%
Teknologi18,5%
Finans13,0%
Telekommunikation10,1%
Konsumentvarer9,2%
Forbrugsgoder10,1%
Industri8,4%
Øvrige7,3%

Landeallokering

LandVægt
USA66,5%
Japan10,6%
Schweiz6,5%
Frankrig3,6%
England2,7%
Canada2,5%
Danmark1,7%
Øvrige5,9%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
SPDR MSCI World UCITS ETFETFGlobal8,9%
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)ETFGlobal8,8%
Xtrackers MSCI World UCITS ETFETFGlobal5,1%
Pfizer Inc.SundhedUSA2,2%
Cisco Systems, Inc.TeknologiUSA2,1%
Merck & Co., Inc.SundhedUSA2,0%
Johnson & JohnsonSundhedUSA2,0%
Verizon Communications Inc.TelekommunikationUSA1,8%
Nestle S.A.KonsumentvarerSchweiz1,7%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.SundhedSchweiz1,6%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.