Månedsrapport: Flex, September 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

September 2021

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Flex Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

September måned var præget af negative aktiekurser, som ledte til røde tal for næsten alle sektorer.

I toppen af porteføljen kunne man dog finde det japanske byggefirma Daiwa House Industry, Co. Ltd., som blandt andet er steget på baggrund af nyheder om en udvidelse i Florida, USA gennem deres datterselskab Stanley Martin Homes. Japanske KDDI Corporation (+11,6%) og Ford Motor Company (+10,7%) var også blandt de mest stigende. Fælles for dem alle er, at de er value-aktier. Valueaktier klarede sig godt i september.

Fortescue Metals Group Ltd. (-20,2%) led det største tab efter, at prisen på jernmalm har styrtdykket. Samtidig har der været voldsom uro i et af deres hovedmarkeder, som netop er ejendomsbyggebranchen i Kina. Biogen Inc (-15,0%) var den næstmest faldende aktie efter nyheder om, at salget for deres Alzheimers middel (Aduhelm) er kommet dårligt fra start.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for september måned i Falcon Flex Momentum var -2,8%, mens sammenligningsindekset MSCI World i samme periode faldt med -2,4%.

Falcon Flex Momentum havde et kvartalsafkast på 1,3%, mens sammenligningsindekset i samme periode er steget med 2,2%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen primo september blev porteføljens eksponeringer mod aktier inden for sundhed og teknologi øget, hvorimod positionerne i aktier inden for materialer blev reduceret. På sektorniveau var ændringerne ikke store. Overordnet set blev vægten af ETF’er i porteføljen reduceret fra 29,9% til 23,3% og dermed blev porteføljens eksponering mod enkeltaktier øget i september.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af Falcon Flex Momentum ske primo oktober 2021.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Daiwa House Industry Co., Ltd.0,4%13,3%
KDDI Corporation0,6%11,6%
Ford Motor Company0,4%10,7%
Hitachi,Ltd.0,7%10,2%
Glencore plc0,3%9,6%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Fortescue Metals Group Ltd0,2%-20,2%
Biogen Inc.0,3%-15,0%
Anglo American plc0,3%-14,7%
Adobe Inc.1,2%-11,7%
D.R. Horton, Inc.0,4%-10,6%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi28,7%
Sundhed16,1%
Finans15,1%
Forbrugsgoder14,3%
Industri8,1%
Telekommunikation6,7%
Konsumentvarer5,8%
Øvrige5,2%

Landeallokering

USA68,6%
Japan7,3%
Schweiz5,8%
England3,3%
Holland2,4%
Frankrig2,7%
Hong Kong1,8%
Øvrige8,1%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Xtrackers MSCI World UCITS ETFETFGlobal7,6%
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)ETFGlobal7,6%
SPDR MSCI World UCITS ETFETFGlobal7,6%
Apple Inc.TeknologiUSA3,1%
Intel CorporationTeknologiUSA2,7%
Microsoft CorporationTeknologiUSA2,5%
Alphabet Inc. Class CTeknologiUSA1,9%
Johnson & JohnsonSundhedUSA1,9%
Cisco Systems, Inc.TeknologiUSA1,8%
Alphabet Inc. Class ATeknologiUSA1,7%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.