Månedsrapport: Flex, September 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

September 2020

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Markedskommentar

USA og Europa endte måneden med negative afkast på henholdsvis -1,6% og -1,2%. Guld faldt med -2,3%.

Månedens vindere blev Stillehavsområdet og emerging markets, som endte med positive afkast på 2,6% og 1,0%. Stillehavsområdet blev trukket op af en meget positiv udvikling i Japan.

Afkastudvikling

Afkastet for september i Falcon Flex Momentum var -0,4%, mens afkastet for 3. kvartal blev 2,0%. Afkastet for 2020 er på -12,5%.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringerne i august blev porteføljens positioner i aktier fra både udviklede og emerging markets lande øget.

Porteføljens position i guld på 11,2% blev afviklet helt, og kontantpositionen, via korte statsobligationer, blev sænket fra ca. 14% til 2%. Porteføljens kontantposition tilpasses løbende udviklingen på de globale aktiemarkeder.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske primo oktober 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
Stillehavsområdet11,8%
Emerging markets15,7%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt
USA37,2%
Europa15,8%
Højtforrentede obligationer6,1%

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VærdipapirVægt*Stigning**
iShares MSCI Japan8,1%4,4%
iShares MSCI EM12,5%1,1%
iShares EUR Corp Bond9,3%0,3%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VærdipapirVægt*Fald**
iShares Pacific ex Japan3,8%-2,7%
iShares Core S&P 50012,4%-1,7%
Vanguard S&P 50012,7%-1,7%

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande65,0%
Emerging markets15,5%
Obligationer17,2%
Ejendomsaktier2,3%
Råvarer0,0%
Ædelmetaller0,0%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar38,9%
Euro20,0%
Japanske Yen8,7%
Kinesiske Yuan5,7%
Britiske Pund5,1%
Øvrige21,6%

Sektorer

Konsumentvarer17,4%
Finans13,8%
Teknologi12,4%
Kommunikation11,3%
Forbrugsgoder8,1%
Industri7,8%
Materialer3,7%
Øvrige6,0%

Lande

USA35,1%
Japan8,2%
Kina5,7%
England3,9%
Schweiz3,0%
Taiwan2,3%
Frankrig2,3%
Øvrige20,0%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA1,0%
AA1,2%
A3,5%
BBB5,4%
BB3,7%
CCC1,8%
CC eller mindre0,6%

 

Obligationstyper

TypeVægt
Korte statsobligationer ***1,8%
Europæiske virksomhedsobligationer **9,3%
Europæiske højtforrentede obligationer *6,1%

*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
Vanguard S&P 500ETF (Aktier i udviklede lande)USA12,7%
iShares MSCI EM IMIETF (Aktier i emerging markets)Emerging Markets12,5%
iShares Core S&P 500ETF (Aktier i udviklede lande)USA12,4%
iShares EUR Corp BondETF (Obligationer)Virksomhedsobligationer9,3%
Vanguard Developed EuropeETF (Aktier i udviklede lande)Europa9,0%

 

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.