Månedsrapport: Flex, September 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

September 2019

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Markedskommentar

Samtlige af de store regionale aktiemarkeder sluttede i plus for måneden.

Aktier i Stillehavsområdet var blandt de mest stigende aktiemarkeder med et afkast på over 4% efterfulgt af europæiske aktier med et afkast på næsten 4%. Guld gik til gengæld modsat af forrige måneds udvikling og faldt med 2%.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for september i Falcon Flex Momentum var 1,9%. Afkastet for 3. kvartal var 3,8% og totalafkastet for 2019 er 13,8%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringerne i september måned er der ikke blevet foretaget større ændringer. Den høje defensive allokering på over 10% til guld er således fastholdt.

 

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske medio og ultimo oktober.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
Amerikanske aktier35,7%
Europæiske aktier14,1%
Aktier i Stillehavsområdet7,0%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt
Guld10,3%

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VærdipapirVægt*Stigning**
Vanguard FTSE Pacific ETF6,2%5,7%
iShares MSCI Pacific ETF0,8%4,8%
iShares Global REIT ETF6,1%4,2%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VærdipapirVægt*Fald**
iShares Gold Trust10,3%-2,0%

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande56,5%
Emerging markets8,8%
Obligationer14,1%
Ejendomsaktier6,1%
Råvarer4,2%
Ædelmetaller10,3%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar54,7%
Euro19,9%
Japanske Yen4,7%
Britiske Pund4,5%
Schweiziske Franc2,2%
Øvrige14,0%

Sektorer

Konsumentvarer16,5%
Finans13,6%
Forbrugsgoder6,7%
Industri6,1%
Kommunikation6,0%
Teknologi5,6%
Energi4,3%
Øvrige6,5%

Lande

USA35,6%
Japan4,1%
England3,7%
Frankrig2,3%
Schweiz2,2%
Kina2,1%
Tyskland1,9%
Øvrige13,4%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA0,0%
AA0,8%
A2,7%
BBB4,0%
BB4,1%
CCC2,1%
CC eller mindre0,5%

 

Obligationstyper

TypeVægt
Korte statsobligationer ***0,0%
Europæiske virksomhedsobligationer **7,4%
Europæiske højtforrentede obligationer *6,8%

*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
db x-trackers MSCI USAETF (Aktier i udviklede lande)USA14,8%
FTSE Developed Europe UCITS ETFETF (Aktier i udviklede lande)Europa12,0%
iShares Core S&P 500 UCITS ETFETF (Aktier i udviklede lande)USA11,4%
iShares Gold TrustETF (Ædelmetaller)Guld10,3%
Vanguard FTSE North America UCITS ETFETF (Aktier i udviklede lande)USA7,7%

 

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.