Månedsrapport: Flex, September 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

September 2018

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017. Inden børsnoteringen var fondene unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

Før 7. september 2017 er afkast og nøgletal fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der blev justeret i december 2017. Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

20180928-Falcon-Flex-Momentum-aktivklasser-afkast-histogram

Markedskommentar

Amerikanske aktier har haft et særdeles godt 3. kvartal, men den positive stemning er ikke i samme grad smittet af på andre regioner eller aktivklasser. Europæiske aktier har blandt andet kæmpet med øget politisk usikkerhed herunder Brexit, Italiens statsbudget samt en verserende handelskrig, som også har ramt emerging markets aktier hårdt.

Afkastudvikling

Afkastet for september i Falcon Flex Momentum var plus på 0,3%. Afkastet for 3. kvartal var 2,5% og afkastet år til dato er nu på 1,4%.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Ved den planlagte reallokering i september øgede vi blandt andet vægtningen af aktier i Stillehavsområdet yderligere, mens investeringerne i højtforrentede obligationer, råvarer og guld blev reduceret.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske primo oktober.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
Aktier i stillehavsområdet11,2%
Amerikanske aktier40,6%
Europæiske aktier17,0%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt
Globale ejendomsaktier5,1%
Guld3,7%
Europæiske virksomhedsobligationer5,6%

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

ETFVægt*Stigning**
Vanguard FTSE Pacific11,2%2,3%
iShares USA Quality Factor2,2%1,3%
iShares S&P 500 Min. Vol.2,4%0,9%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

ETFVægt*Fald**
iShares Global REIT5,1%-1,9%
iShares Gold Trust3,7%-0,4%
iShares € Corp Bond5,6%-0,2%

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande67,8%
Emerging markets8,6%
Obligationer12,0%
Ejendomsaktier5,1%
Råvarer2,9%
Ædelmetaller3,6%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar50,8%
Euro21,1%
Japanske Yen6,9%
Britiske Pund4,5%
Schweiziske Franc2,4%
Øvrige14,3%

Sektorer

Finans20,5%
Konsumentvarer16,3%
Teknologi9,3%
Kommunikation8,4%
Industri8,0%
Forbrugsgoder7,9%
Energi4,4%
Øvrige6,7%

Lande

USA44,3%
Japan6,9%
England4,5%
Frankrig2,9%
Tyskland2,5%
Schweiz2,4%
Sydkorea2,3%
Øvrige15,7%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA0,0%
AA0,6%
A2,1%
BBB2,9%
BB4,1%
CCC2,1%
CC eller mindre0,2%

Obligationstyper

TypeVægt
Europæiske virksomhedsobligationer *5,6%
Europæiske højtforrentede obligationer **6,4%

* Investment-grade (høj kreditkvalitet)
** Non investment-grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
iShares Core S&P 500ETF (Aktier i udviklede lande)USA12,7%
Vanguard FTSE Developed EuropeETF (Aktier i udviklede lande)Europa12,6%
db x-trackers MSCI USAETF (Aktier i udviklede lande)USA11,8%
Vanguard FTSE North AmericaETF (Aktier i udviklede lande)USA11,5%
Vanguard FTSE PacificETF (Aktier i udviklede lande)Stillehavsområdet11,2%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.