Månedsrapport: Flex, September 2017
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

September 2017

Falcon Flex Momentum

Overgangen fra investeringsselskab til kapitalforening

Falcon Flex Momentum blev startet op som afdeling i Investeringsforeningen Falcon Invest med første handelsdag den 7. september 2017. Det har givet mulighed for, at den uafhængige analysevirksomhed Morningstar® fremover beregner nøgletal og laver faktaark.

Afdelingerne var før børsnoteringen unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest. Afkast og nøgletal for de tidligere investeringsselskaber vil ikke længere være en integreret del af månedsrapporteringen, men indtil slutningen af året vil vi fortsat rapportere årsafkastet for 2017 inklusive performance fra før børsnoteringen af hensyn til investorerne i de tidligere investeringsselskaber.

Porteføljen i den forgangne måned

På trods af geopolitisk uro i form af udsigten til krig mellem Nordkorea og de omkringliggende lande samt deres allierede steg de fleste aktiemarkeder i september. I modsætning til de foregående måneder klarede emerging markets sig i september dårligst.

Månedsafkastet for Falcon Flex Momentum endte med et nettoafkast til investorerne på 1,2%. Månedsafkastet er beregnet på baggrund af afkastet for det tidligere investeringsselskab frem til børsnoteringen og afkastet for afdelingen efter børsnoteringen. Beregnet ud fra samme fremgangsmåde er årsafkastet i 2017 for Falcon Flex Momentum indtil ultimo september nu på 1,9%.

Europæiske aktier vægter i øjeblikket 40% i porteføljen og bidrog i september positivt til månedens afkast med stigninger på over 4% via eksponeringerne mod franske, tyske, italienske og svenske aktier, mens eksponeringen mod tømmer og skovbrug bidrog med et afkast på over 6%.

Emerging markets vægter 21% i porteføljen og bidrog negativt til afkastet. De polske aktier, der vægter 10% i porteføljen og har performet godt det meste af året, faldt ligeledes. Mindre eksponeringer mod brasilianske og tyrkiske aktier på i alt 4% gav også minus i september.

Obligationsbeholdningen i porteføljen bidrog i september hverken positivt eller negativt til månedsafkastet.

I september gennemførte vi en planlagt reallokering i porteføljen, og det blev således beregnet, hvilke værdipapirer vi skulle have i 1/4 af porteføljen jvf. vores delporteføljekoncept. Justeringerne var minimale relativt til forrige måned, men åbnede op for en marginalt højere vægtning af emerging markets, der gik fra at vægte 18% til 21%.

faktaark med nøgletal

Klik her for at downloade PDF

Aktuelle investeringer (VIA ETF’er)

Aktier i udviklede lande52,0%
Emerging markets22,6%
Obligationer25,4%
Råvareindeks0,0%
Ædelmetaller0,0%

Porteføljen opgjort i valuta

Euro59,9%
Polske zloty10,1%
Amerikanske dollar5,0%
Danske kroner4,7%
Øvrige20,3%

Sektorer – Aktiebaserede ETF’er

Finans22,2%
Industri8,1%
Konsumentvarer8,0%
Materialer7,0%
Teknologi6,6%
Energi6,2%
Forbrugsgoder5,5%
Øvrige11,0%

Lande – Aktiebaserede ETF’er

Polen10,1%
Østrig7,9%
Italien7,3%
USA5,0%
Danmark4,7%
Spanien4,7%
Finland4,3%
Øvrige30,6%

Obligationsratings

AAA0,1%
AA1,6%
A5,4%
BBB7,9%
BB7,0%
CCC2,9%
CC eller mindre0,5%

Obligationstyper

Europæiske virksomhedsobligationer14,9%
Europæiske højtforrentede obligationer10,5%

5 største investeringer

TypeLandVægt
iShares Core Euro Corporate BondVirksomhedsobligationerEuropa14,9%
iShares Euro High Yield Corporate BondHøjtforrentede obligationerEuropa10,5%
iShares MSCI Poland Capped ETFEmerging marketsPolen10,1%
iShares MSCI Austria Capped Index FundUdviklede landeØstrig7,9%
iShares MSCI Italy Capped Index FundUdviklede landeItalien7,3%

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken