Månedsrapport: Flex, Oktober 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Oktober 2022

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Flex Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Der var overordnet set god stemning i oktober måned, hvor de fleste regioner og sektorer på de globale aktiemarkeder leverede positive afkast. Genvalget af præsident Xi Jinping og omrokeringer i det kinesiske lederskab skabte dog nogle af de største fald nogensinde for kinesiske aktier noteret i USA.

På trods af et fald i gaspriserne på 60% siden august måned, steg energisektoren 19,3% i oktober efter stærke regnskaber. Dette gav især medvind til energiselskabet ENI S.p.A. (+21,6%). Gilead Sciences, Inc. (+26,2%) blev den mest stigende aktie i porteføljen efter et stærkt kvartalsregnskab og løftede kursmål. Det samme var årsag til stigningen i AT&T Inc. (+20,0%), der steg betydeligt på trods af, at telekommunikationssektoren var en af de eneste sektorer med negativt afkast for måneden.

Mineselskabet Fortescue Metals Group Ltd (-13,7%) blev den mest faldende aktie i porteføljen. Selskabets profitabilitet følger blandt andet prisen på jernmalm. Prisen på jernmalm er nu faldet over 50% siden marts, hvilket især skyldes den økonomiske uro i Kina. Denne uro afspejler sig også i porteføljens øvrige tabere, Hong Kong & China Gas Co. Ltd. (-13,1%) og CK Asset Holdings Limited (-8,8%), som begge har hovedsæde i Hong Kong.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden i Falcon Flex Momentum var 5,7%, mens sammenligningsindekset havde et afkast på 6,3%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen af porteføljen primo oktober blev aktier indenfor konsumentvarer (+2,6%-point), finans (+1,5%-point) og forbrugsgoder (+1,1%-point) øget. Aktier indenfor sundhed (-4,3%-point) blev reduceret betydeligt.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af Falcon Flex Momentum ske primo november 2022.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Gilead Sciences, Inc.1,1%26,2%
Eni S.p.A.0,3%21,6%
AT&T Inc.1,6%20,0%
Elevance Health, Inc.0,7%19,5%
AutoZone, Inc.0,8%17,4%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Fortescue Metals Group Ltd0,2%-13,7%
Hong Kong & China Gas Co.0,2%-13,1%
CK Asset Holdings Limited0,4%-8,8%
LM Ericsson Class B0,2%-6,6%
Singapore Telecom0,6%-5,4%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Sundhed19,3%
Teknologi17,1%
Finans15,3%
Konsumentvarer11,8%
Forbrugsgoder11,0%
Telekommunikation9,8%
Industri8,6%
Øvrige7,1%

Landeallokering

LandVægt
USA64,7%
Japan13,1%
Schweiz7,1%
Frankrig3,3%
Canada2,4%
England2,1%
Danmark1,5%
Øvrige5,8%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Apple Inc.TeknologiUSA3,9%
Xtrackers MSCI World UCITS ETFETFGlobal2,9%
Nestle S.A.KonsumentvarerSchweiz2,4%
Cisco Systems, Inc.TeknologiUSA2,4%
PepsiCo, Inc.KonsumentvarerUSA2,3%
Pfizer Inc.SundhedUSA2,3%
Johnson & JohnsonSundhedUSA2,2%
Merck & Co., Inc.SundhedUSA2,2%
Procter & Gamble CompanyKonsumentvarerUSA2,2%
Berkshire Hathaway Inc. Class BFinansUSA2,1%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.