Månedsrapport: Flex, Oktober 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Oktober 2021

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Flex Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

I oktober måned tog de globale aktiemarkeder revanche efter store fald i september. Samtlige sektorer endte måneden med et positivt afkast, hvor cyklisk forbrug steg mest (+9,1%).

I porteføljen var det også cykilsk forbrug, der dominerede i toppen. Ford Motor Company (+20,9%) og Etsy, Inc. (+20,8%) var de mest stigende.

FUJIFILM Holdings Corp (-10,5%) var porteføljens mest faldende aktie. Fujifilm er ligesom flere andre virksomheder i gang med at producere en COVID-19 pille som kur. Aktien faldt efter en af konkurrenterne kom med positive nyheder om deres middel. Den samme årsag var skyld i et fald i vaccineproducenten Moderna Inc. (-10,1%). Teknologi- og konsulentgiganten IBM (-9,8%) var den tredje mest faldende aktie efter, at de leverede et Q3 resultat, der lå under forventningerne.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for oktober måned i Falcon Flex Momentum var 5,7%, mens sammenligningsindekset MSCI World i samme periode steg med 5,8%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen primo oktober blev porteføljens eksponeringer mod aktier inden for finans og industri øget, hvorimod positioner i aktier inden for kommunikation, sundhed og teknologi blev reduceret. Overordnet set blev vægten af ETF’er i porteføljen øget fra 23,3% til 34,9% og dermed blev porteføljens eksponering mod enkeltaktier reduceret.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af Falcon Flex Momentum ske primo november 2021.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Ford Motor Company0,3%20,9%
Etsy, Inc.0,3%20,8%
UnitedHealth Group1,2%18,1%
Microsoft Corporation2,5%17,9%
Merck & Co., Inc.1,1%17,5%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
FUJIFILM Holdings Corp0,2%-10,5%
Moderna, Inc.0,7%-10,1%
IBM0,5%-9,8%
Nintendo Co., Ltd.0,3%-9,4%
Fidelity National I.S., Inc.0,2%-8,8%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi28,1%
Sundhed15,6%
Finans15,9%
Forbrugsgoder14,5%
Industri8,5%
Konsumentvarer6,1%
Telekommunikation5,6%
Øvrige5,8%

Landeallokering

USA71,0%
Schweiz5,1%
Japan5,4%
Holland2,9%
Danmark1,8%
England3,0%
Frankrig2,3%
Øvrige8,6%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
SPDR MSCI World UCITS ETFETFGlobal11,6%
Xtrackers MSCI World UCITS ETFETFGlobal11,6%
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)ETFGlobal11,6%
Apple Inc.TeknologiUSA3,3%
Microsoft CorporationTeknologiUSA2,5%
Alphabet Inc. Class CTeknologiUSA2,1%
Alphabet Inc. Class ATeknologiUSA2,0%
ASML Holding NVIndustriHolland1,6%
Johnson & JohnsonSundhedUSA1,6%
Intel CorporationTeknologiUSA1,5%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.