Månedsrapport: Flex, Oktober 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Oktober 2020

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Markedskommentar

I oktober måned blev investorerne ekstra forsigtige eftersom både det amerikanske præsidentvalg, 2. bølge af COVID-19 og Brexit skabte uro på de finansielle markeder.

Med et afkast på 2% for måneden blev Emerging markets eneste område, som havde en positiv udvikling. Europa og USA oplevede de største fald med afkast på henholdsvis -5,1% og -2,8%

Afkastudvikling

Afkastet for oktober i Falcon Flex Momentum var -1,5%.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringerne i oktober blev porteføljens positioner i aktier i udviklede lande øget.

Kontantpositionen er aktuelt 0% og tilpasses løbende udviklingen på de globale aktiemarkeder.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske medio november 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
Emerging markets15,8%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt
USA39,6%
Europa15,1%
Stillehavsområdet11,9%

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VærdipapirVægt*Stigning**
iShares MSCI EM IMI12,7%1,7%
iShares EUR Corp Bond9,1%0,7%
iShares EM Min Vol3,1%0,2%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VærdipapirVægt*Fald**
Vanguard Developed Europe8,7%-5,1%
iShares Eur Quality Factor2,7%-5,1%
iShares Europe Min Vol3,8%-4,4%

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande66,5%
Emerging markets15,8%
Obligationer15,4%
Ejendomsaktier2,3%
Råvarer0,0%
Ædelmetaller0,0%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar40,7%
Euro18,8%
Japanske Yen8,8%
Kinesiske Yuan5,8%
Britiske Pund5,0%
Øvrige20,9%

Sektorer

Konsumentvarer17,7%
Finans14,1%
Teknologi12,9%
Kommunikation11,7%
Forbrugsgoder8,3%
Industri7,9%
Materialer3,8%
Øvrige6,0%

Lande

USA37,0%
Japan8,3%
Kina5,8%
England3,8%
Schweiz2,9%
Taiwan2,3%
Australien2,3%
Øvrige20,0%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA0,0%
AA0,9%
A3,3%
BBB5,0%
BB3,8%
CCC1,8%
CC eller mindre0,6%

 

Obligationstyper

TypeVægt
Korte statsobligationer ***0,0%
Europæiske virksomhedsobligationer **9,2%
Europæiske højtforrentede obligationer *6,2%

*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
iShares S&P 500ETF (Aktier i udviklede lande)USA13,6%
Vanguard S&P 500ETF (Aktier i udviklede lande)USA12,8%
iShares MSCI EM IMIETF (Aktier i emerging markets)Emerging Markets12,7%
iShares EUR Corp BondETF (Obligationer)Virksomhedsobligationer9,1%
Vanguard FTSE EuropeETF (Aktier i udviklede lande)Europa8,7%

 

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.