Månedsrapport: Flex, Oktober 2017
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Oktober 2017

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en afdeling i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag den 7. september 2017. Afdelingerne i kapitalforeningen var inden børsnoteringen unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

Porteføljen i den forgangne måned

I oktober var der en generelt stigende tendens på de globale aktiemarkeder, hvor Stillehavsområdet og emerging markets viste størst kursfremgang.

Månedsafkastet for Falcon Flex Momentum var et plus på 2,4%. Årsafkastet, beregnet på baggrund af afkastet for det tidligere investeringsselskab frem til børsnoteringen den 7. september og afkastet for afdelingen efter børsnoteringen, er nu på 4,4%.

Alle regioner i porteføljen bidrog med et positivt afkast i oktober, hvor investeringerne i emerging markets, der aktuelt har en vægt i porteføljen på 27%, gav det største bidrag.

Porteføljens aktier i Polen steg med 3,5%, mens aktierne i Sydkorea steg med næsten 10%. Sidstnævnte vægter dog kun med 1,5%. Brasilianske aktier trak igen en smule ned i afkastet med et fald på minus 2%, men indgår dog også kun med en vægt på 2%.

Porteføljen indeholder aktuelt to sektorinvesteringer i henholdsvis globalt tømmer og skovbrug samt globale teknologiselskaber. Samlet vægter disse 7%. Investeringen i globalt tømmer og skovbrug steg med næsten 6%, mens teknologiselskaberne steg med 9%.

Obligationsandelen af porteføljen er i øjeblikket på 25% og består af virksomheds- og højtforrentede Euro obligationer, der steg med henholdsvis 1,2% og 0,8%.

I oktober gennemførte vi en planlagt reallokering i porteføljen jævnfør vores delporteføljekoncept. Emerging markets eksponeringen i porteføljen blevet øget fra en vægt på 21% til 27%, primært med flere aktier i Peru og Chile, mens der netto blev reduceret i investeringerne i europæiske aktier og aktier i Stillehavsområdet. Den største reduktion var i finske, spanske og italienske aktier med en samlet reduktion på 7 procentpoint.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtAfkast
iShares MSCI South Korea1,5%9,8%
iShares MSCI All Peru3,9%9,4%
iShares Global Tech3,8%9,0%
iShares MSCI Taiwan0,7%7,1%
iShares MSCI Chile6,5%6,7%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Afkast” angiver månedsafkastet for værdipapiret i DKK.

5 største MÅNEDSFALD

VægtAfkast
iShares MSCI Brazil1,9%-2,2%
iShares MSCI Finland2,0%-1,4%

Aktuelle investeringer (VIA ETF’er)

Aktier i udviklede lande47,3%
Emerging markets27,8%
Obligationer24,9%
Råvareindeks0,0%
Ædelmetaller0,0%

Porteføljen opgjort i valuta

Euro56,8%
Polske zloty9,1%
Chilenske Pesos6,6%
Danske kroner5,2%
Øvrige22,3%

Sektorer – Aktiebaserede ETF’er

Finans21,0%
Konsumentvarer9,5%
Materialer9,1%
Industri7,9%
Energi6,1%
Forbrugsgoder5,9%
Teknologi5,3%
Øvrige10,3%

Lande – Aktiebaserede ETF’er

Polen9,1%
Østrig8,4%
Chile6,6%
Italien5,3%
Danmark5,2%
Frankring4,8%
Holland4,7%
Øvrige31,0%

Obligationsratings

AAA0,1%
AA1,6%
A5,3%
BBB7,8%
BB6,8%
CCC2,8%
CC eller mindre0,4%

Obligationstyper

Europæiske virksomhedsobligationer14,8%
Europæiske højtforrentede obligationer10,1%

5 største investeringer

TypeLandVægt
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETFVirksomhedsobligationerEuropa14,8%
iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETFHøjtforrentede obligationerEuropa10,1%
iShares MSCI Poland Capped ETFEmerging marketsPolen9,1%
iShares MSCI Austria Capped ETFUdviklede landeØstrig8,4%
iShares MSCI Chile Capped ETFEmerging marketsChile6,6%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapportering er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken