Månedsrapport: Flex, November 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

November 2022

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Flex Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Der var igen en positiv stemning på de globale aktiemarkeder, hvor alle større aktieregioner endte måneden i plus. Det var især båret af lavere inflationstal end ventet og en forventning om en lavere rentestigningstakt.

Den mest stigende aktie i porteføljen var det australske jernmalmsselskab Fortescue Metals Group Ltd (+32,4%), der både steg sammen med prisen på jernmalm (+23,6%) samt blev positivt påvirket af forventninger til færre Covid-restriktioner i Kina. Anglo American plc (+29,6%) var ligeledes positivt påvirket af stigende råvarepriser. Den japanske handelsvirksomhed Mitsui & Co.,Ltd (+23,6%) steg på baggrund af et stærkt regnskab.

De mest faldende aktier i porteføljen var alle amerikanske virksomheder.  At amerikanske dollar faldt med 5,3% overfor den danske krone i november måned trak også ned. Den mest faldende aktie var Fidelity National, Inc. (-16,1%), som faldt betydeligt efter, at virksomheden offentliggjorde sit kvartalsregnskab, der ikke levede op til forventningerne. De øvrige bundplaceringer var discountbutikken Dollar Tree, Inc. (-9,1%) og Jack Henry & Associates, Inc. (-8,5%), der begge skyldtes skuffende regnskaber.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden i Falcon Flex Momentum var 2,0%, mens sammenligningsindekset havde et afkast på 2,5%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Investeringsstrategien analyserer løbende udviklingen inden for de fire faktorer; momentum, value, kvalitet og lav volatilitet og identificerer, hvilke der er mest i favør. Aktuelt er det value, momentum og lav volatilitet.

Der var ingen ændringer i porteføljen i november.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af Falcon Flex Momentum ske primo december 2022.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Fortescue Metals Group0,2%32,4%
Anglo American plc0,5%29,6%
Mitsui & Co.,Ltd0,8%23,6%
Marubeni Corporation0,4%21,4%
Sumitomo Corporation0,4%21,1%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Fidelity National. Inc.0,6%-16,1%
Dollar Tree, Inc.0,3%-9,1%
Jack Henry & Associates0,4%-8,5%
Kellogg Company0,6%-8,2%
Public Storage0,9%-7,8%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Sundhed18,9%
Teknologi16,6%
Finans15,5%
Konsumentvarer11,6%
Forbrugsgoder11,0%
Telekommunikation9,6%
Industri9,1%
Øvrige7,7%

Landeallokering

LandVægt
USA63,4%
Japan13,8%
Schweiz7,1%
Frankrig3,5%
Canada2,3%
England2,3%
Danmark1,6%
Øvrige6,0%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Apple Inc.TeknologiUSA3,5%
Xtrackers MSCI World UCITS ETFETFGlobal2,9%
Nestle S.A.KonsumentvarerSchweiz2,5%
Cisco Systems, Inc.TeknologiUSA2,5%
Pfizer Inc.SundhedUSA2,3%
Procter & Gamble CompanyKonsumentvarerUSA2,2%
Merck & Co., Inc.SundhedUSA2,2%
PepsiCo, Inc.KonsumentvarerUSA2,2%
Johnson & JohnsonSundhedUSA2,2%
Berkshire Hathaway Inc. Class BFinansUSA2,1%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.