Månedsrapport: Flex, November 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

November 2021

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Flex Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Omikron-varianten af COVID-19 skabte uro i en november måned, der ellers startede roligt.

Den mest stigende aktie i porteføljen var Pfizer Inc. (+27,4%), som steg efter et studie viste, at Pfizers orale middel mod COVID-19 reducerer risikoen for hospitalsindlægning eller død med op til 89%. De to teknologi-virksomheder Micron Technology, Inc. (+24,9%) og Lam Research Corporation (+24,0%) leverede ligeledes høje afkast for november. Selskaber relateret til computerhukommelse og microchips oplever aktuelt høj vækst, og disse to virksomheder var ingen undtagelse.

Evolution AB (-33,4%) var den mest faldende aktie på trods af et ellers fremragende år, hvor selskabet var steget med over 75%. Faldet skyldtes en anklage fra en anonym konkurrent, som mener, at Evolution har brudt loven. Spilgiganten Activision Blizzard, Inc. (-23,0%) havde ligeledes et stort minus for måneden. Et skuffende Q3 regnskab samt at udskydelsen af to store spiludgivelser skabte uro blandt markedsdeltagerne.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for november måned i Falcon Flex Momentum var 0,8%, mens sammenligningsindekset MSCI World i samme periode steg med 0,5%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Investeringsstrategien analyserer løbende udviklingen inden for de fire faktorer; momentum, value, kvalitet samt lav volatilitet og identificerer, hvilke der er mest i favør.

I forbindelse med re-allokeringen primo november blev vægtningen af aktier med en eksponering mod momentum øget, mens vægtningen af aktier med en eksponering mod value blev reduceret. Vægtningen af aktier med kvalitets-karakteristika og lav volatilitet forblev uændret.

Aktier inden for teknologi (+2,0%-point) og industri (+1,7%-point) blev øget, hvorimod positionerne i aktier inden for sundhed (-1,6%-point) blev reduceret.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af Falcon Flex Momentum ske primo januar 2022.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Pfizer Inc.0,4%27,4%
Micron Technology, Inc.0,8%24,9%
Lam Research Corporation0,6%24,0%
Hermes International SCA0,8%20,6%
HP Inc.0,3%19,6%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Evolution AB0,2%-33,4%
Activision Blizzard, Inc.0,2%-23,0%
BBVA., S.A.0,2%-22,5%
Vestas Wind Systems A/S0,2%-21,0%
Volkswagen AG Pref0,2%-16,6%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi29,8%
Finans16,5%
Sundhed13,8%
Forbrugsgoder13,6%
Industri10,1%
Konsumentvarer5,4%
Telekommunikation4,7%
Øvrige6,1%

Landeallokering

USA72,9%
Schweiz4,4%
Holland3,3%
Japan4,7%
Frankrig2,6%
England2,7%
Danmark1,3%
Øvrige8,1%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
SPDR MSCI World UCITS ETFETFGlobal11,1%
Xtrackers MSCI World UCITS ETFETFGlobal11,1%
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)ETFGlobal11,1%
Apple Inc.TeknologiUSA3,8%
Alphabet Inc. Class CTeknologiUSA2,9%
Alphabet Inc. Class ATeknologiUSA2,7%
ASML Holding NVIndustriHolland2,3%
Microsoft CorporationTeknologiUSA2,3%
Moderna, Inc.SundhedUSA1,4%
Target CorporationForbrugsgoderUSA1,3%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.