Månedsrapport: Flex, November 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

November 2019

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Markedskommentar

I november endte samtlige regionale aktiemarkedet i positivt teritorium.

Aktier i USA var blandt de mest stigende med et afkast på 5%. Mere defensive aktivklasser endte med et negativt afkast. Guld faldt for eksempel med 2,2%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringerne i november måned blev der ikke foretaget ændringer i porteføljen.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske medio december.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
Aktier i USA35,9%
Aktier i Europa14,4%
Aktier i Stillehavsområdet7,5%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt
Guld11,1%
Virksomhedsobligationer7,7%

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VærdipapirVægt*Stigning**
iShares USA Quality Factor0,4%5,7%
db x-trackers MSCI USA14,8%5,5%
Vanguard North America7,9%5,3%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VærdipapirVægt*Fald**
iShares Gold Trust7,6%-2,2%
SPDR Gold Trust3,6%-2,0%
iShares EM Min. Risk1,5%-1,1%

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande57,4%
Obligationer14,6%
Ædelmetaller11,1%
Emerging markets7,2%
Ejendomsaktier5,7%
Råvarer3,9%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar55,5%
Euro18,1%
Britiske Pund5,4%
Japanske Yen5,3%
Schweiziske Franc2,4%
Øvrige13,3%

Sektorer

Konsumentvarer14,3%
Finans13,1%
Teknologi8,1%
Kommunikation7,6%
Industri6,5%
Forbrugsgoder6,4%
Energi3,2%
Øvrige5,3%

Lande

USA34,8%
Japan4,5%
England3,8%
Frankrig2,4%
Schweiz2,4%
Tyskland1,9%
Kina1,7%
Øvrige13,2%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA0,0%
AA0,7%
A2,9%
BBB4,2%
BB4,1%
CCC2,2%
CC eller mindre0,5%

 

Obligationstyper

TypeVægt
Korte statsobligationer ***0,0%
Europæiske virksomhedsobligationer **7,7%
Europæiske højtforrentede obligationer *6,9%

*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
db x-trackers MSCI USAETF (Aktier i udviklede lande)USA14,8%
FTSE Developed EuropeETF (Aktier i udviklede lande)Europa12,2%
iShares Core S&P 500 ETFETF (Aktier i udviklede lande)USA11,7%
Vanguard FTSE North America ETFETF (Aktier i udviklede lande)USA7,9%
iShares Core EUR Corp Bond ETFETF (Obligationer)Virksomhedsobligationer7,7%

 

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.