Månedsrapport: Flex, November 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

November 2018

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017, og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017. Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Markedskommentar

Efter en turbulent start på måneden lykkes det overordnet set de globale aktiemarkeder at lukke måneden i plus. Stigningerne kom på baggrund af en blanding af forbedrede handelspolitiske signaler mellem USA og Kina samt en blødere udmelding fra den amerikanske centralbank omkring normaliseringen af renteniveauet.

Afkastudvikling

Afkastet for november i Falcon Flex Momentum var plus 0,7%.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I perioder hvor momentum i aktiemarkederne er faldende, placeres op til 50% af porteføljemidlerne “kontant” via ETF’er med europæiske statsobligationer med kort løbetid og/eller direkte investering i danske statsobligationer.

I november blev kontantandelen sænket fra 20% til 10%. Afhængig af hvordan markedet udvikler sig herfra, vil andelen blive bevaret, reduceret eller forøget i december.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske medio december.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
Amerikanske aktier35,1%
Aktier i Stillehavsområdet9,6%
Emerging markets aktier6,8%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt
Europæiske aktier15,0%
Højtforrentede obligationer6,1%
Råvarer3,0%

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

ETFVægt*Stigning**
iShares Emerging Markets4,8%4,5%
iShares Min Vol Emerging Markets2,0%4,4%
iShares Global REIT4,9%3,9%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

ETFVægt*Fald**
iShares € High Yield Bond6,1%-2,0%
WisdomTree Commodity Fund3,0%-1,8%
FTSE Developed Europe10,8%-0,9%

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande58,8%
Emerging markets7,8%
Obligationer21,0%
Ejendomsaktier4,9%
Råvarer3,0%
Ædelmetaller4,5%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar46,2%
Euro23,7%
Japanske Yen6,3%
Britiske Pund5,1%
Danske Kroner2,6%
Øvrige16,1%

Sektorer

Konsumentvarer14,6%
Finans13,4%
Teknologi8,0%
Kommunikation7,3%
Industri6,9%
Forbrugsgoder6,8%
Energi3,8%
Øvrige5,8%

Lande

USA34,1%
Japan5,8%
England3,8%
Frankrig2,4%
Schweiz2,3%
Tyskland2,2%
Sydkorea2,1%
Øvrige13,9%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA9,6%
AA0,5%
A2,0%
BBB2,8%
BB3,9%
CCC1,9%
CC eller mindre0,3%

Obligationstyper

TypeVægt
Korte tyske statsobligationer ***7,6%
Korte danske statsobligationer ***1,9%
Europæiske virksomhedsobligationer **5,4%
Europæiske højtforrentede obligationer *6,1%

*** Investment-grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment-grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment-grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
db x-trackers MSCI USAETF (Aktier i udviklede lande)USA11,5%
Vanguard FTSE North AmericaETF (Aktier i udviklede lande)USA11,5%
FTSE Developed EuropeETF (Aktier i udviklede lande)Europa10,8%
Vanguard FTSE PacificETF (Aktier i udviklede lande)Stillehavsområdet8,9%
iShares eb.rexx© Money MarketETF (Korte statsobligationer)Kontanter7,6%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.