Månedsrapport: Flex, November 2017
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

November 2017

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en afdeling i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 7. september 2017. Inden børsnoteringen var afdelingerne unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

Porteføljen i den forgangne måned

I november sås en generelt faldende tendens på de globale aktiemarkeder, hvor Europa og emerging markets endte med at falde mest.

Månedsafkastet for Falcon Flex Momentum var et minus på 3,1%. Årsafkastet, beregnet på baggrund af afkastet for det tidligere investeringsselskab frem til børsnoteringen den 7. september og afkastet for afdelingen efter børsnoteringen, er nu på +1,2%.

Stort set alle regioner i porteføljen bidrog med et negativt afkast i november. Porteføljen har længe haft en høj andel europæiske og emerging markets aktier, hvilket tyngede afkastet. Porteføljen blev også ramt af nedgang i sydamerikanske aktier, som aktuelt indgår med en vægt på 11%, og specielt aktier i Chile blev påvirket af politisk usikkerhed i forbindelse med det forestående præsidentvalg. ETF’en med chilenske aktier faldt med 14% i november, mens investeringerne i danske og norske aktier gave negative månedsafkast på over 5%.

Et af de få positive bidrag i porteføljen i november kom fra aktier i Singapore, som indgår med en vægt på 2,5%. Obligationsandelen af porteføljen, der i øjeblikket er på 25% og består af virksomheds- og højtforrentede euro obligationer, bidrog også i mindre grad med negative afkast på henholdsvis 0,1% og 0,4%.

I november gennemførte vi en planlagt reallokering i porteføljen jævnfør vores delporteføljekoncept. Justeringerne var minimale relativt til forrige måned, men af udvalgte ændringer kan en reduktion af emerging markets eksponeringen fremhæves. Andelen blevet sænket fra en vægt på 27% til 24%. Eksponeringen mod aktiesektorer, virksomhedsobligationer og stillehavsområdet øget tilsvarende.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
iShares Nikkei 225 ETF1,1%2,7%
iShares MSCI Singapore ETF2,4%1,2%
iShares Global Water ETF0,7%0,6%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

VægtFald
iShares MSCI Chile ETF4,7%-14,2%
iShares MSCI Brazil ETF1,8%-5,9%
Global X MSCI Norway ETF2,1%-5,8%
iShares MSCI Denmark ETF5,7%-5,2%
iShares MSCI All Peru  ETF3,9%-4,1%

Aktuelle investeringer (VIA ETF’er)

Aktier i udviklede lande49,1%
Emerging markets25,5%
Obligationer25,4%
Råvareindeks0,0%
Ædelmetaller0,0%

Porteføljen opgjort i valuta

Euro56,8%
Polske zloty8,1%
Danske kroner5,7%
Chilenske Pesos4,7%
Øvrige24,7%

Sektorer – Aktiebaserede ETF’er

Finans22,8%
Konsumentvarer10,0%
Materialer8,8%
Industri7,4%
Energi5,6%
Forbrugsgoder5,2%
Forsyning4,8%
Øvrige10,0%

Lande – Aktiebaserede ETF’er

Østrig8,7%
Polen8,5%
Italien6,0%
Danmark5,7%
Frankrig5,3%
Holland5,1%
Chile4,7%
Øvrige30,6%

Obligationsratings

AAA0,1%
AA1,5%
A5,8%
BBB8,1%
BB6,8%
CCC2,7%
CC eller mindre0,4%

Obligationstyper

Europæiske virksomhedsobligationer15,2%
Europæiske højtforrentede obligationer10,2%

5 største investeringer

TypeLandVægt
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETFVirksomhedsobligationerEuropa15,2%
iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETFHøjtforrentede obligationerEuropa10,2%
iShares MSCI Austria Capped ETFUdviklede landeØstrig8,7%
iShares MSCI Poland Capped ETFEmerging marketsPolen8,5%
iShares MSCI Italy Capped ETFUdviklede landeItalien6,0%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapportering er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.