Månedsrapport: Flex, Oktober 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Oktober 2018

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017, og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017. Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

20181031 Falcon Flex Momentum

Markedskommentar

Effekten af stigende amerikanske statsrenter og en forventning om svagere vækst i virksomhedernes indtjening gav et mere sløret makroøkonomisk billede end hidtil. Det udløste en global nedadgående korrektion i oktober, hvor det globale verdensaktiemarkedsindeks faldt med over 5%. Til gengæld steg guld og råvarer således, at de to aktivklasser, modsat aktier, endte måneden i plus.

Afkastudvikling

Afkastet for oktober i Falcon Flex Momentum var minus 3,9% og afkastet år til dato er nu minus 2,6%.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Den største ændring i oktober har været allokeringen mod kontanter. I perioder hvor momentum i aktiemarkederne er faldende, placeres op til 50% af porteføljemidlerne “kontant” via ETF’er med europæiske statsobligationer med kort løbetid og/eller direkte investering i danske statsobligationer. I oktober blev denne andel øget til 20%. Afhængig af hvordan markedet udvikler sig herfra, vil andelen blive bevaret, reduceret eller forøget i november.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske medio november.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
Guld4,3%
Råvarer3,1%
Obligationer (kort løbetid)22,0%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt
Amerikanske aktier29,7%
Aktier i stillehavsområdet8,8%
Europæiske aktier13,4%

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

ETFVægt*Stigning**
iShares Gold Trust4,3%4,7%
WisdomTree Commodity Fund3,1%3,8%
iShares Money Market Fund18,0%0,1%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

ETFVægt*Fald**
Vanguard FTSE Pacific8,8%-7,6%
iShares Emerging Markets3,8%-6,7%
FTSE Developed Europe9,1%-5,4%

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande51,0%
Emerging markets6,7%
Obligationer30,6%
Ejendomsaktier4,3%
Råvarer3,1%
Ædelmetaller4,3%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar39,5%
Euro32,5%
Japanske Yen5,7%
Britiske Pund4,6%
Kinesiske Yuan2,8%
Øvrige14,9%

Sektorer

Finans15,9%
Konsumentvarer12,7%
Teknologi6,9%
Kommunikation6,2%
Industri6,0%
Forbrugsgoder6,0%
Energi3,3%
Øvrige5,0%

Lande

USA32,3%
Japan5,6%
England3,6%
Frankrig2,3%
Schweiz2,0%
Tyskland2,0%
Sydkorea1,8%
Øvrige12,4%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA20,0%
AA0,5%
A1,9%
BBB2,6%
BB3,6%
CCC1,8%
CC eller mindre0,2%

Obligationstyper

TypeVægt
Korte tyske statsobligationer ***18,0%
Korte danske statsobligationer ***2,0%
Europæiske virksomhedsobligationer **5,0%
Europæiske højtforrentede obligationer *5,6%

*** Investment-grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment-grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment-grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
iShares eb.rexx© Money MarketETF (Korte statsobligationer)Kontanter18,0%
db x-trackers MSCI USAETF (Aktier i udviklede lande)USA11,5%
Vanguard FTSE North AmericaETF (Aktier i udviklede lande)USA11,5%
FTSE Developed EuropeETF (Aktier i udviklede lande)Europa9,1%
Vanguard FTSE PacificETF (Aktier i udviklede lande)Stillehavsområdet8,8%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.