Månedsrapport: Flex, Marts 2023
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Marts 2023

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Flex Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Marts måned bød på nye overraskelser på de finansielle markeder, hvor flere banker kom i problemer, og der opstod spekulationer om en ny finanskrise. Det udløste store fald i bankaktier, som gjorde, at finanssektoren faldt med -9,5% i marts måned.

De mest stigende aktier i porteføljen var teknologiaktierne Arista Networks, Inc. (+18,2%) og Microsoft Corporation (+12,9%), som fik medvind af en generel stigning i teknologisektoren. Den schweiziske industrivirksomhed Kuehne & Nagel International AG (+13,1%) steg ligeledes efter et stærkt regnskab.

De mest faldende aktier var alle finansaktier. På trods af at uroen synes at være overstået har bankerne fortsat et tillidsproblem, hvilket har givet  en likviditetsflugt. Den mest faldende aktie var Charles Schwab Corp (-34,3%), som havde den værste måned siden oktober 1987. De øvrige aktier var blandt andre Principal Financial Group, Inc. (-18,2%), CBRE Group, Inc. Class A (-16,5%) og Commerzbank AG (-15,7%).

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden i Falcon Flex Momentum var 0,2%, mens sammenligningsindekset havde et afkast på 0,7%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Investeringsstrategien analyserer løbende udviklingen inden for de fire faktorer; momentum, value, kvalitet og lav volatilitet og identificerer, hvilke der er mest i favør. Aktuelt er value, kvalitet og lav volatilitet i favør. Momentum er ikke længere i favør

I forbindelse med reallokeringen af porteføljen primo marts 2023 blev positioner i aktier indenfor forbrugsgoder (+1,9%-point), teknologi (+1,7%-point) og telekommunikation (+0,7%-point) øget. Disse aktier erstattede aktier inden for finans (-3,2%-point) og forsyning (-1,2%-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af Falcon Flex Momentum ske primo april 2023.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Arista Networks, Inc.0,2%18,2%
Kuehne & Nagel Intl. AG0,5%13,1%
Microsoft Corporation2,5%12,9%
Sanofi0,4%12,9%
MarketAxess Holdings Inc.0,2%12,0%

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Charles Schwab Corp0,7%-34,3%
Principal Financial Group0,2%-18,2%
CBRE Group, Inc. Class A0,4%-16,5%
Commerzbank AG0,2%-15,7%
Danske Bank A/S0,2%-15,6%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Teknologi20,3%
Finans18,6%
Forbrugsgoder13,6%
Sundhed12,9%
Industri8,7%
Telekommunikation7,3%
Konsumentvarer6,2%
Øvrige12,4%

Landeallokering

LandVægt
USA64,6%
Japan13,4%
Schweiz3,7%
England3,1%
Frankrig2,3%
Italien2,0%
Canada1,9%
Øvrige9,0%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETFETFGlobal8,6%
Home Depot, Inc.ForbrugsgoderUSA3,3%
Microsoft CorporationTeknologiUSA2,5%
Cisco Systems, Inc.TeknologiUSA2,3%
Marathon Petroleum CorporationEnergiUSA2,2%
Apple Inc.TeknologiUSA2,0%
Broadcom Inc.TeknologiUSA1,9%
Anglo American plcMaterialerEngland1,9%
PepsiCo, Inc.KonsumentvarerUSA1,8%
Visa Inc. Class AFinansUSA1,4%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.