Månedsrapport: Flex, Marts 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Marts 2022

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Flex Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

De finansielle markeder var endnu engang præget af invasionen af Ukraine, stigende inflation samt høje energipriser. Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, vendte stemningen med en mild pengepolitisk plan, der ikke var så aggressiv, som markedet havde frygtet.

På trods af at forbrugsvarer var en af de dårligst performende sektorer i marts, var detailhandelsvirksomheden Kroger Co (+23,8%) den mest stigende i porteføljen. Stigningen skyldtes stor succes med deres digitale strategi, hvor virksomheden har klaret forsyningskædeudfordringerne bedre end deres konkurrenter. De næstmest stigende aktier var den japanske handelsvirksomhed, Marubeni Corporation (+16,1%) og amerikanske Paychex (+15,7%). Stigningerne skyldes store forventninger til deres fremtidige resultater.

Den mest faldende aktie i porteføljen var HK & China Gas (-19,1%), som faldt på baggrund af et resultat, der lå under markedets forventninger. En anden faldende aktie var hjemmerenoveringsvirksomheden DR Horten Inc. (-11,9%). Selskabet oplevede tilbagegang på grund af stigende renter på huslån og høje råvarepriser, som forventes at lede til et stort fald i efterspørgslen.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for marts måned i Falcon Flex Momentum var 4,6%, mens sammenligningsindekset MSCI World i samme periode steg med 3,5%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo marts blev aktier inden for teknologi (-1,9 %-point) og konsumentvarer (-0,7 %-point) reduceret. I stedet blev aktier indenfor industri (+1,4 %-point) og telekommunikation (+1,3 %-point) øget.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af Falcon Flex Momentum ske primo maj 2022.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Kroger Co.0,7%23,8%
Marubeni Corporation0,2%16,1%
Paychex, Inc.0,5%15,7%
Eli Lilly and Company0,6%15,7%
Mitsubishi Corporation0,6%15,6%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
HK & China Gas Co.0,2%-19,1%
UniCredit S.p.A.0,2%-13,5%
D.R. Horton, Inc.0,2%-11,9%
Seagate Technology0,2%-11,4%
AMD, Inc.0,3%-10,5%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Teknologi29,7%
Sundhed14,7%
Finans13,2%
Forbrugsgoder11,9%
Industri9,3%
Telekommunikation8,4%
Konsumentvarer5,4%
Øvrige7,4%

Landeallokering

LandVægt
USA66,7%
Japan10,0%
Schweiz4,4%
Frankrig4,1%
Danmark1,7%
Holland2,1%
England2,9%
Øvrige8,1%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
SPDR MSCI World UCITS ETFETFGlobal12,8%
Xtrackers MSCI World UCITS ETFETFGlobal12,8%
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)ETFGlobal12,7%
Intel CorporationTeknologiUSA2,3%
Apple Inc.TeknologiUSA2,0%
Microsoft CorporationTeknologiUSA1,8%
Cisco Systems, Inc.TeknologiUSA1,7%
NVIDIA CorporationTeknologiUSA1,5%
AT&T Inc.TelekommunikationUSA1,5%
Toyota Motor Corp.ForbrugsgoderJapan1,4%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.