Månedsrapport: Flex, Marts 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Marts 2021

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Porteføljekommentar

I marts måned var Europa og USA de mest stigende aktieregioner med afkast på henholdsvis 7,1% og 6,7%. På sektorniveau var det aktier inden for forsynings-, industri- og forbrugsvarer, der førte an med afkast på over 10%. Der var ikke nogen sektorer med negativt afkast for måneden.

Afkastudvikling

Afkastet for marts i Falcon Flex Momentum var 5,3%. Porteføljen afsluttede dermed årets første kvartal af med et afkast på 7,6%.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke blevet udført nogen reallokering i marts.

Kontantpositionen er aktuelt 0% og tilpasses løbende udviklingen på de globale aktiemarkeder.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske medio april 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
USA40,1%
Europa16,8%
Stillehavsområdet11,8%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VærdipapirVægt*Stigning**
iShares USA Quality Factor1,4%8,1%
SPDR Global Real Estate3,5%6,8%
iShares S&P 50015,1%6,5%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VærdipapirVægt*Fald**

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande68,5%
Emerging markets14,7%
Obligationer13,3%
Ejendomsaktier3,5%
Råvarer0,0%
Ædelmetaller0,0%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar41,5%
Euro18,6%
Japanske Yen8,8%
Kinesiske Yuan5,1%
Britiske Pund5,0%
Øvrige21,0%

Sektorer

Konsumentvarer17,2%
Finans14,8%
Teknologi12,9%
Kommunikation11,3%
Forbrugsgoder9,1%
Industri8,3%
Materialer4,1%
Øvrige5,5%

Lande

USA37,4%
Japan8,2%
Kina5,1%
England3,8%
Schweiz3,1%
Frankrig2,6%
Australien2,4%
Øvrige20,6%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA0,0%
AA0,6%
A2,6%
BBB4,3%
BB3,5%
CCC2,3%
CC eller mindre0,0%

 

Obligationstyper

TypeVægt
Korte statsobligationer ***0,0%
Europæiske virksomhedsobligationer **7,5%
Europæiske højtforrentede obligationer *5,8%

*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
iShares S&P 500ETF (Aktier i udviklede lande)USA15,1%
Vanguard S&P 500ETF (Aktier i udviklede lande)USA13,0%
iShares MSCI EM IMIETF (Aktier i emerging markets)Emerging Markets12,0%
Vanguard Developed EuropeETF (Aktier i udviklede lande)Europa11,6%
iShares Japan IMIETF (Aktier i udviklede lande)Stillehavsområdet8,0%

 

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.