Månedsrapport: Flex, Marts 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Marts 2020

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Markedskommentar

Marts måned var præget af ekstrem markedsuro som konsekvens af faldende oliepriser og spredning af coronavirus. Guld klarede sig bedst med et uændret afkast, mens globale ejendomme faldt med 24% i marts og dermed indtog bundplaceringen. De fire store geografiske regioner, USA, Europa, Stillehavsområdet og Emerging Markets gav et afkast på mellem -11% og -17%

Afkastudvikling

Afkastet for marts i Falcon Flex Momentum var -12,3%. Afkastet for 2020 er -17,8%

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I perioder hvor momentum i aktiemarkederne er faldende, placeres op til 50% af porteføljemidlerne “kontant” via ETF’er med europæiske statsobligationer med kort løbetid og/eller direkte investering i danske statsobligationer.

Aktuelt er kontantandelen ca. 40%. Afhængig af hvordan markedet udvikler sig herfra, vil andelen blive bevaret eller forøget i april.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske medio april 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt
USA14,9%
Europa6,5%
Emerging markets4,7%

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VærdipapirVægt*Stigning**

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VærdipapirVægt*Fald**
FTSE Developed Europe4,2%-14,7%
iShares Core MSCI EM4,3%-14,5%
Vanguard North America8,0%-13,9%

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande25,5%
Emerging markets4,9%
Obligationer54,2%
Ejendomsaktier3,6%
Råvarer1,6%
Ædelmetaller10,1%

Porteføljen opgjort i valuta

Euro36,5%
US Dollar30,6%
Danske Kroner16,7%
Britiske Pund3,3%
Japanske Yen3,1%
Øvrige9,8%

Sektorer

Konsumentvarer6,6%
Finans6,4%
Teknologi3,6%
Kommunikation3,5%
Forbrugsgoder3,1%
Industri3,0%
Energi1,5%
Øvrige2,7%

Lande

USA16,5%
Japan2,9%
England2,0%
Kina1,2%
Frankrig1,2%
Schweiz1,1%
Sydkorea0,9%
Øvrige8,2%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA35,6%
AA2,4%
A4,9%
BBB6,4%
BB2,9%
CCC1,5%
CC eller mindre0,4%

 

Obligationstyper

TypeVægt
Korte statsobligationer ***39,0%
Europæiske virksomhedsobligationer **10,3%
Europæiske højtforrentede obligationer *4,9%

*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
iShares Government Germany 0-1yrETF (Korte statsobligationer)Kontanter18,0%
0,25% Danske Stat St. Lån 2020ETF (Korte statsobligationer)Kontanter16,3%
iShares Core EUR Corp Bond ETFETF (Obligationer)Virksomhedsobligationer10,3%
iShares Gold TrustETF (Ædelmetaller)Guld8,7%
Vanguard North America ETFETF (Aktier i udviklede lande)USA8,0%

 

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.