Månedsrapport: Flex, Marts 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Marts 2018

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en fond (afdeling) i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 7. september 2017. Inden børsnoteringen var fondene unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

 

Årsafkast

Porteføljen i den forgangne måned

Månedsafkastet for Falcon Flex Momentum var i marts minus 1,9%, hvilket var lidt mindre end verdensaktieindekset, der faldt med minus 2,2%.

Ligesom i februar faldt aktierne på globalt plan på tværs af alle regioner. Porteføljens aktier i Europa faldt med 1% mens amerikanske aktier faldt  2,7%. Porteføljeaktierne i  emerging markets steg med 0,1% og investeringen i globale ejendomsaktier bidrog positivt med et afkast på 2,1%.

Porteføljens indhold af europæiske virksomheds- og højtforrentede obligationer, som aktuelt indgår med en vægt på 17%, gav samlet et lille positivt bidrag. Højtforrentede obligationer steg mest med en stigning på 0,2%.

I marts blev investeringerne i guld og råvarer, der ofte har en lav korrelation med traditionelle aktivklasser så som aktier, øget og aktuelt indgår de med henholdsvis 3,5% og 2,9%. Guld faldt marginalt med 0,2%, mens råvarer faldt med 1,9%.

Strategien i Falcon Flex Momentum er at udvælge og diversificere investeringerne blandt forskellige aktivklasser og sektorer. I perioder hvor momentum i aktiemarkederne er faldende, søges kapitalbeskyttelse ved at placere op til 50% af porteføljemidlerne “kontant” via ETF’er med europæiske statsobligationer med kort løbetid. I marts blev denne andel øget til 23% og afhængig af om uroen ebber ud, vil andelen i april blive bevaret, reduceret eller forøget. Jævnfør den fastlagte strategi kan maksimalt 50% af porteføljemidlerne placeres kontant.

PORTEFØLJEN I 1. KVARTAL 2018

Resultatet for Falcon Flex Momentum i 1. kvartal 2018 er på minus 3,6%, hvilket er på niveau med verdensaktieindekset ACWI målt i danske kroner, der faldt med minus 3,7%.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
iShares Global REIT ETF2,0%2,1%
iShrs. Min Vol Emer. Mkts.1,0%1,1%
iShares € High Yield Corp.8,5%0,2%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
iShares Total U.S. Stock Mkt.10,1%-2,7%
Vanguard Total Stock Mkt.10,4%-2,7%
iShares USA Quality Factor1,5%-2,0%

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande44,2%
Emerging markets8,8%
Obligationer40,4%
Råvarer2,9%
Ædelmetaller3,7%

Porteføljen opgjort i valuta

Euro46,9%
US Dollar31,5%
Japanske Yen4,1%
Britiske Pund3,4%
Øvrige14,1%

Sektorer

Finans12,9%
Konsumentvarer10,7%
Teknologi7,6%
Industri5,4%
Forbrugsgoder5,3%
Kommunikation3,8%
Energi3,0%
Øvrige4,3%

Lande

USA24,9%
Japan4,1%
England3,4%
Kina2,3%
Frankrig1,9%
Tyskland1,8%
Schweiz1,8%
Øvrige12,8%

Obligationsratings

AAA15,0%
AA4,0%
A3,5%
BBB9,6%
BB5,5%
CCC2,4%
CC eller mindre0,4%

Obligationstyper

Europæiske statsobligationer23,2%
Europæiske virksomhedsobligationer8,7%
Europæiske højtforrentede obligationer8,5%

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
iShares eb.rexx© Money MarketStatsobligationerEuropa12,1%
iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETFStatsobligationerEuropa11,1%
Vanguard Total Stock Market ETFAktier i udviklede landeUSA10,4%
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFAktier i udviklede landeUSA10,1%
Vanguard FTSE Europe ETFAktier i udviklede landeEuropa9,3%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.