Månedsrapport: Flex, Maj 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Maj 2022

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Flex Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

I maj måned var det atter inflation og rentestigninger, produktionsfald og Corona-nedlukning i Kina samt energipriser, som prægede de finansielle markeder. Derudover skuffede detailvirksomheden Target Corporation på deres regnskab for 2. kvartal. Det så mange investorer som et advarselstegn om den økonomiske udvikling.

De mest stigende aktier i porteføljen var energiselskaberne TotalEnergies SE (17,7%) og Schlumberger (16,0%). Disse stigninger var funderet i høj på olie- og olierelaterede services, samt en stigning i olieprisen på 9,5% i maj. Chip-fabrikanten, Advanced Micro Devices, Inc. (17,3%) leverede omtrent samme afkast. Denne stigning kom på trods af et fald i teknologi-sektoren for måneden, og skyldtes blandt andet et større opkøb af Pensando Systems samt øgede kursmål.

De mest faldende aktier var detailvirksomhederne Target Corporation (-30,0%) og CostCo Corporation (-13,6%). Dette skyldtes, som tidligere nævnt, et skuffende regnskab i Target Corporation, som mange så som et advarselstegn. Det skabte især store fald hos deres konkurrenter, herunder CostCo. Coloplast A/S (-13,6%) faldt ligeledes, hvilket skyldtes nedjusteringer som følge af Kinas Corona-nedlukninger.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden i Falcon Flex Momentum var -2,3%, mens sammenligningsindekset, MSCI World, endte med et nettoafkast på -1,4%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo maj var de største ændringer en forøgelse af aktier inden for sundhed (+2,4 %-point) og en reducering af aktier inden for forbrugsgoder (-0,8 %-point), telekommunikation (-0,7 %-point) og industri (-0,6 %-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af Falcon Flex Momentum ske primo juni 2022.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
TotalEnergies SE1,1%17,7%
Advanced Micro Devices, Inc.0,4%17,3%
Schlumberger NV0,4%16,0%
BNP Paribas S.A. Class A0,4%14,7%
Blackstone Inc.0,5%14,2%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Target Corporation0,9%-30,0%
Costco Corporation0,9%-13,6%
Coloplast A/S Class B0,4%-13,6%
Public Storage1,1%-12,3%
Tyler Technologies, Inc.0,4%-11,2%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Teknologi28,8%
Sundhed18,7%
Finans12,8%
Forbrugsgoder11,4%
Industri9,3%
Telekommunikation8,3%
Konsumentvarer5,7%
Øvrige5,0%

Landeallokering

LandVægt
USA66,9%
Japan10,5%
Schweiz6,0%
Frankrig3,5%
Danmark2,6%
Holland2,2%
Canada2,2%
Øvrige6,1%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)ETFGlobal4,0%
Xtrackers MSCI World UCITS ETFETFGlobal4,0%
SPDR MSCI World UCITS ETFETFGlobal4,0%
Intel CorporationTeknologiUSA2,6%
Microsoft CorporationTeknologiUSA2,3%
Apple Inc.TeknologiUSA2,3%
Novo Nordisk A/S Class BSundhedDanmark2,1%
Johnson & JohnsonSundhedUSA2,1%
Cisco Systems, Inc.TeknologiUSA2,0%
Verizon Communications Inc.TelekommunikationUSA1,9%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.