Månedsrapport: Flex, Maj 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Maj 2021

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Porteføljekommentar

I maj måned var Europa den mest stigende region med afkast på 2,6%. USA var derimod den mest faldende med et negativt afkast på 0,9%.

På sektorniveau var det aktier inden for energi og finans, der steg mest med afkast på 4,5% og 4,3%. De dårligste performere var teknologi og cyklisk forbrug, som faldt med henholdsvis 1,9% og 1,7%.

Afkastudvikling

Afkastet for maj i Falcon Flex Momentum var 0,0%.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i maj 2021.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske medio juni 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
Europa16,3%
Emerging markets13,9%
High yield6,1%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt
USA40,1%
Stillehavsområdet11,2%
Virksomhedsobligationer7,6%

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VærdipapirVægt*Stigning**
iShares Europe Quality2,6%2,7%
Vanguard Developed Europe12,2%2,7%
iShares Europe Min Vol1,6%2,4%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VærdipapirVægt*Fald**
Vanguard S&P 50013,0%-1,2%
iShares S&P 50014,9%-1,2%
Vanguard North America7,1%-1,1%

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande67,3%
Emerging markets14,1%
Obligationer13,7%
Ejendomsaktier4,9%
Råvarer0,0%
Ædelmetaller0,0%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar42,2%
Euro18,8%
Japanske Yen8,5%
Britiske Pund5,1%
Kinesiske Yuan4,9%
Øvrige20,5%

Sektorer

Konsumentvarer16,7%
Finans14,4%
Teknologi12,8%
Kommunikation11,1%
Forbrugsgoder8,9%
Industri8,1%
Materialer4,0%
Øvrige5,4%

Lande

USA37,3%
Japan7,8%
Kina4,9%
England3,8%
Schweiz2,9%
Frankrig2,6%
Australien2,3%
Øvrige19,8%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA0,0%
AA0,6%
A2,6%
BBB4,3%
BB3,7%
CCC2,5%
CC eller mindre0,0%

 

Obligationstyper

TypeVægt
Korte statsobligationer ***0,0%
Europæiske virksomhedsobligationer **7,6%
Europæiske højtforrentede obligationer *6,1%

*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
iShares S&P 500ETF (Aktier i udviklede lande)USA14,9%
Vanguard S&P 500ETF (Aktier i udviklede lande)USA13,0%
Vanguard Developed EUETF (Aktier i udviklede lande)Europa12,2%
iShares EM IMIETF (Aktier i emerging markets)Emerging Markets11,6%
iShares EUR Corp BondETF (Obligationer)Virksomhedsobligationer7,6%

 

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.