Månedsrapport: Flex, Maj 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Maj 2020

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Markedskommentar

De globale aktiemarkeder steg fortsat i maj måned, hvor næsten alle sektorer endte med positive afkast. De højeste afkast var på over 5% i flere sektorer, herunder teknologi og industri. Globale ejendomme var den eneste sektor, som endte med et negativt afkast.

Afkastudvikling

Afkastet for maj i Falcon Flex Momentum var 0,5%.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i maj måned.

Falcon Flex Momentum har siden april haft 50% af porteføljemidlerne placeret kontant via korte statsobligationer. Denne allokering vil blive ændret primo juni, hvis markederne fortsætter den stigende trend.

 

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske primo juni 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
USA9,5%
Stillehavsområdet4,0%
Europa5,5%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VærdipapirVægt*Stigning**
Vanguard FTSE Pacific3,4%4,3%
iShares MSCI USA Quality0,9%3,9%
iShares Core MSCI Pacific0,7%3,7%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VærdipapirVægt*Fald**
iShares Global REIT1,7%-0,9%
iShares Min Vol EM1,4%-0,5%
iShares Gov Germany19,5%-0,1%

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande18,9%
Emerging markets6,1%
Obligationer61,8%
Ejendomsaktier1,7%
Råvarer0,5%
Ædelmetaller11,0%

Porteføljen opgjort i valuta

Euro37,6%
US Dollar23,2%
Danske Kroner22,8%
Japanske Yen2,8%
Britiske Pund2,8%
Øvrige10,8%

Sektorer

Konsumentvarer5,0%
Finans4,0%
Kommunikation2,9%
Teknologi2,8%
Forbrugsgoder1,7%
Industri1,6%
Forsyning1,0%
Øvrige1,9%

Lande

USA9,2%
Japan2,7%
Kina1,9%
England1,6%
Schweiz1,1%
Sydkorea1,0%
Taiwan0,9%
Øvrige8,2%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA43,0%
AA2,8%
A5,1%
BBB7,5%
BB2,0%
CCC1,0%
CC eller mindre0,3%

 

Obligationstyper

TypeVægt
Korte statsobligationer ***47,1%
Europæiske virksomhedsobligationer **11,4%
Europæiske højtforrentede obligationer *3,4%

*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
0,25% Danske Stat 2020ETF (Korte statsobligationer)Kontanter22,3%
iShares Gov GermanyETF (Korte statsobligationer)Kontanter19,5%
iShares EUR Corp BondETF (Obligationer)Virksomhedsobligationer11,4%
iShares Gold TrustETF (Ædelmetaller)Guld9,5%
Vanguard FTSE NAETF (Aktier i udviklede lande)USA6,9%

 

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.