Månedsrapport: Flex, Maj 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Maj 2019

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Markedskommentar

Geopolitiske spændinger og bekymringer for økonomisk afmatning udløste en global nedadgående korrektion i maj. Aktier i Nordamerika, Europa, Stillehavsområdet og emerging markets sluttede måneden af med fald. Til gengæld steg de mere defensive aktivklasser såsom guld og virksomhedsobligationer, hvorfor de endte måneden i plus.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for maj i Falcon Flex Momentum var -3,7%.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i porteføljen i maj måned.

 

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske primo juni 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
Virksomhedsobligationer6,1%
Globale ejendomsaktier5,6%
Guld5,3%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt
Amerikanske aktier38,1%
Europæiske aktier17,1%
Emerging markets aktier10,5%

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VærdipapirVægt*Stigning**
iShares Gold Trust5,3%2,4%
iShares EUR Corp Bond6,1%0,3%
iShares Global REIT5,6%0,3%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VærdipapirVægt*Fald**
iShares Core EM IMI8,7%-6,5%
iShares USA Quality Factor1,7%-6,0%
FTSE Developed Europe12,9%-5,0%

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande62,4%
Emerging markets11,0%
Obligationer12,8%
Ejendomsaktier5,6%
Råvarer3,0%
Ædelmetaller5,2%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar50,9%
Euro17,8%
Britiske Pund6,0%
Japanske Yen5,1%
Schweiziske Franc2,7%
Øvrige17,5%

Sektorer

Konsumentvarer16,1%
Finans15,0%
Kommunikation8,8%
Teknologi8,6%
Industri7,3%
Forbrugsgoder7,1%
Energi4,2%
Øvrige6,3%

Lande

USA37,3%
England4,6%
Japan4,4%
Frankrig2,7%
Kina2,7%
Schweiz2,6%
Tyskland2,3%
Øvrige16,8%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA0,1%
AA0,6%
A2,3%
BBB3,2%
BB4,1%
CCC2,1%
CC eller mindre0,4%

 

Obligationstyper

TypeVægt
Korte statsobligationer ***0,0%
Europæiske virksomhedsobligationer **6,1%
Europæiske højtforrentede obligationer *6,7%

*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
db x-trackers MSCI USAETF (Aktier i udviklede lande)USA15,7%
FTSE Developed Europe ETFETF (Aktier i udviklede lande)Europa12,9%
iShares Core S&P 500 ETFETF (Aktier i udviklede lande)USA11,0%
iShares Core MSCI EM IMI ETFETF (Aktier i emerging markets)Emerging markets8,7%
Vanguard FTSE North America ETFETF (Aktier i udviklede lande)USA7,6%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.