Månedsrapport: Flex, Maj 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Maj 2018

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017. Inden børsnoteringen var fondene unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

Før 7. september 2017 er afkast og nøgletal fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der blev justeret i december 2017. Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Markedskommentar

På trods af at frygten for geopolitiske spændinger igen er blusset op, er en lidt hård start på året blevet afløst af to gode måneder med stigninger på de globale aktiemarkeder, og især amerikanske aktier har givet et godt afkast i maj.

Afkastudvikling

Afkastet for måneden var i Falcon Flex Momentum et plus på 2,6%. Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Den planlagte reallokering i maj øgede vægtningen af råvarer samt guld med henholdsvis 1,7 og 2,9 procentpoint mens investeringerne i emerging markets blev nedbragt med 1,4 procentpoint.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske medio juni.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
Amerikanske aktier34,0%
Råvarer6,1%
Globale ejendomsaktier3,8%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt
Europæiske højtforrentede obligationer8,8%
Europæiske virksomhedsobligationer9,6%

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

Vægt*Stigning**
Vanguard Total Stock Market10,1%6,2%
iShrs U.S. Stock Market10,4%6,2%
iShrs USA Quality Factor0,9%6,2%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

Vægt*Fald**
iShrs € High Yield Bond8,8%-1,7%
iShrs € Corp. Bond9,6%-0,6%

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande59,8%
Emerging markets8,4%
Obligationer18,3%
Råvarer6,0%
Ædelmetaller7,5%

Porteføljen opgjort i valuta

Amerikanske Dollar50,3%
Euro26,5%
Japanske Yen4,7%
Britiske Pund3,9%
Øvrige14,6%

Sektorer

Finans17,3%
Konsumentvarer13,0%
Industri7,0%
Teknologi6,8%
Forbrugsgoder6,5%
Kommunikation6,5%
Energi3,8%
Øvrige7,2%

Lande

USA36,8%
Japan4,7%
England3,9%
Tyskland2,6%
Frankrig2,3%
Kina2,1%
Schweiz1,9%
Øvrige13,8%

Obligationsratings

AAA0,1%
AA0,9%
A3,7%
BBB5,0%
BB5,7%
CCC2,6%
CC eller mindre0,3%

Obligationstyper

Europæiske virksomhedsobligationer9,6%
Europæiske højtforrentede obligationer8,7%

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
Vanguard FTSE Europe ETFAktier i udviklede landeEuropa12,5%
iShares Core S&P 500 ETFAktier i udviklede landeUSA12,0%
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFAktier i udviklede landeUSA10,4%
Vanguard Total Stock Market ETFAktier i udviklede landeUSA10,1%
iShares Core EUR Corp Bond ETFVirksomhedsobligationerEuropa9,6%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.