Månedsrapport: Flex, Juni 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juni 2022

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Flex Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Inflation, rentestigninger og frygt for en kommende recession, har præget overskrifterne de sidste mange måneder, hvilket har påvirket markederne. Selvom økonomien ser robust ud med lav arbejdsløshed, så er forbrugertilliden faldet drastisk i de fleste globale regioner.

Den største vinder i porteføljen, i en ellers negativ måned, var ejendomsudviklingsselskabet CK Asset Holdings Limited (+10,9%), som sammen med Hong Kong (Hang Sang) Indekset steg i juni. Den næstmest stigende var Vertex Pharmaceuticals (+7,4%) uden store selskabsspecifikke nyheder.

Den mest faldende aktie i porteføljen var det multinationale mineselskab Anglo American plc (-25,4%), som især faldt efter offentliggørelsen af regnskabet for 2. kvartal samt sænkede anbefalinger fra diverse analytikere. Chip-producenten Applied Materials, Inc. (-20,6%) var den næstmest faldende aktie. Afslutningsvis var danske A.P. Moller – Maersk A/S (-18,1%) den tredje mest faldende. I hele shipping-sektoren var der store fald i juni.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden i Falcon Flex Momentum var -3,3%, mens sammenligningsindekset, MSCI World, endte med et nettoafkast på -7,1%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo juni var de største ændringer en forøgelse af aktier inden for sundhed (+5,1 %-point), konsumentvarer (+3,3 %-point) og telekommunikation (+2,6 %-point). Aktier indenfor teknologi (-10,5 %-point) blev reduceret.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af Falcon Flex Momentum ske primo august 2022.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
CK Asset Holdings Limited0,5%10,9%
Vertex Pharmaceuticals1,2%7,4%
AutoZone, Inc.0,5%6,9%
AbbVie, Inc.1,5%6,5%
UnitedHealth Group0,8%6,3%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Anglo American plc0,4%-25,4%
Applied Materials, Inc.0,6%-20,6%
A.P. Moller – Maersk A/S0,3%-18,1%
Stellantis N.V.0,6%-15,4%
Intel Corporation2,3%-13,7%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Sundhed23,8%
Teknologi18,2%
Finans13,0%
Telekommunikation10,9%
Forbrugsgoder10,1%
Konsumentvarer9,0%
Industri9,0%
Øvrige6,0%

Landeallokering

LandVægt
USA65,9%
Japan11,0%
Schweiz7,1%
Frankrig3,9%
England3,2%
Canada2,3%
Danmark1,3%
Øvrige5,3%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)ETFGlobal8,5%
SPDR MSCI World UCITS ETFETFGlobal8,4%
Pfizer Inc.SundhedUSA2,7%
Verizon Communications Inc.TelekommunikationUSA2,3%
Intel CorporationTeknologiUSA2,3%
Johnson & JohnsonSundhedUSA2,3%
Cisco Systems, Inc.TeknologiUSA2,2%
Merck & Co., Inc.SundhedUSA2,2%
Nestle S.A.KonsumentvarerSchweiz1,9%
Novartis AGSundhedSchweiz1,8%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.