Månedsrapport: Flex, Juni 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juni 2020

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Markedskommentar

Juni måned endte for en stor del af de globale aktiemarkeder med en beskeden fremgang. Emerging markets steg dog med over 7% for måneden. Teknologisektoren steg mest med et afkast på 6,1%, hvor imod sundheds- og forsyningssektorerne begge lå i bunden med afkast på 2,2%.

Afkastudvikling

Afkastet for juni i Falcon Flex Momentum var 0,7%. Afkastet for 2. kvartal blev 4,5%, mens afkastet for 2020 er på -14,1%

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringerne i juni blev kontantpositionen sænket fra ca. 50% til 17%. Kontanterne blev placeret i højere risiko i form af aktier.

Falcon Flex Momentum har endnu 17% af porteføljemidlerne placeret kontant via korte statsobligationer. Hvis den positive trend, som dominerede 2. kvartal af 2020 fortsætter, vil kontantpositionen blive helt afviklet.

 

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske medio juli 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
Emerging markets10,3%
Europa11,2%
USA26,0%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VærdipapirVægt*Stigning**
iShares Pacific ex Japan2,5%7,7%
iShares MSCI EM mkts.8,2%7,0%
FTSE Developed Europe6,9%2,9%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VærdipapirVægt*Fald**
iShares MSCI USA Quality1,1%-0,8%
iShares S&P 500 Min. Vol1,2%-0,5%
iShares Core MSCI Japan5,4%-0,3%

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande45,6%
Emerging markets9,8%
Obligationer32,1%
Ejendomsaktier1,8%
Råvarer0,0%
Ædelmetaller10,7%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar38,4%
Danske Kroner17,4%
Euro16,6%
Japanske Yen5,7%
Britiske Pund4,3%
Øvrige17,6%

Sektorer

Konsumentvarer12,1%
Finans9,9%
Teknologi7,8%
Kommunikation7,3%
Industri5,1%
Forbrugsgoder4,9%
Materialer2,4%
Øvrige7,6%

Lande

USA25,2%
Japan5,5%
Kina3,3%
England3,1%
Schweiz2,2%
Frankrig1,7%
Australien1,6%
Øvrige14,7%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA16,7%
AA1,1%
A4,0%
BBB5,9%
BB2,7%
CCC1,3%
CC eller mindre0,4%

 

Obligationstyper

TypeVægt
Korte statsobligationer ***16,7%
Europæiske virksomhedsobligationer **10,9%
Europæiske højtforrentede obligationer *4,5%

*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
0,25% Danske StatsobligationerObligationer (Lav varighed)Kontanter16,7%
iShares EUR Corp BondETF (Obligationer)Virksomhedsobligationer10,9%
iShares S&P 500ETF (Aktier i udviklede lande)USA9,9%
iShares Gold TrustETF (Ædelmetaller)Guld9,2%
iShares MSCI EMETF (Aktier i emerging markets)Emerging markets8,2%

 

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.