Månedsrapport: Flex, Juni 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juni 2019

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Markedskommentar

Juni bød på stigninger på tværs af alle globale aktivklasser.

Blandt de globale aktiemarkeder var de største stigninger at finde i Europa og Nordamerika, mens også defensive aktivklasser såsom guld og virksomhedsobligationer oplevede fremgang.

Kun globale ejendomsaktier endte juni måned med et mindre fald.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for juni i Falcon Flex Momentum var 3,1%.

Afkastet i 2. kvartal var 1,6% og samlet er afkastet 9,7% for 1. halvår af 2019.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo juni måned blev allokeringen til virksomhedsobligationer og guld forøget med henholdsvis 0,8%-point og 0,5%-point, mens allokeringen til aktier i emerging markets blev nedbragt med 1,3%-point.

 

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske primo og ultimo juli 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
Amerikanske aktier37,6%
Europæiske aktier16,5%
Guld6,0%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt
Globale ejendomsaktier5,7%

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VærdipapirVægt*Stigning**
iShares Gold Trust6,0%5,5%
iShares USA Quality1,4%4,7%
iShares Europe Quality1,7%4,7%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VærdipapirVægt*Fald**
iShares Global REIT ETF5,7%-0,4%

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande61,7%
Emerging markets9,7%
Obligationer13,6%
Ejendomsaktier5,8%
Råvarer3,2%
Ædelmetaller6,0%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar51,2%
Euro20,5%
Japanske Yen5,3%
Britiske Pund5,2%
Schweiziske Franc2,5%
Øvrige15,3%

Sektorer

Konsumentvarer18,1%
Finans15,0%
Forbrugsgoder7,4%
Industri6,7%
Kommunikation6,5%
Teknologi6,1%
Energi4,7%
Øvrige7,4%

Lande

USA37,6%
Japan4,7%
England4,4%
Frankrig2,7%
Schweiz2,5%
Kina2,3%
Tyskland2,2%
Øvrige15,5%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA0,1%
AA0,7%
A2,6%
BBB3,6%
BB4,1%
CCC2,1%
CC eller mindre0,3%

 

Obligationstyper

TypeVægt
Korte statsobligationer ***0,0%
Europæiske virksomhedsobligationer **6,8%
Europæiske højtforrentede obligationer *6,7%

*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
db x-trackers MSCI USAETF (Aktier i udviklede lande)USA15,4%
FTSE Developed Europe ETFETF (Aktier i udviklede lande)Europa12,9%
iShares Core S&P 500 ETFETF (Aktier i udviklede lande)USA11,2%
Vanguard FTSE North America ETFETF (Aktier i emerging markets)USA7,6%
iShares Core MSCI EM IMI ETFETF (Aktier i emerging markets)Emerging markets7,4%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.