Månedsrapport: Flex, Juli 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juli 2022

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Flex Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

I juli måned fik de globale aktiemarkeder et stærkt comeback på trods af, at den amerikanske økonomi gik i teknisk recession. Den gode stemning blev især skabt af lavere inflationsforventninger på grund af den økonomiske tilbagegang. Det har medført, at markedet indpriser lavere rentestigninger end tidligere forventet. Det var især teknologisektoren (+15.6%) og forbrugsgoder (14,3%), som steg meget.

Den mest stigende aktie i porteføljen var den franske mærkevareproducent Hermes International SCA (+25,2%). Den store stigning skyldtes især et godt resultat for årets andet kvartal. Apple Inc. (+22,0%) steg ligeledes meget på baggrund af stærke resultater. Afslutningsvist havde den schweiziske kapitalfond Partners Group Holding AG (+23,9%) et stærkt månedsresultat.

I den anden ende af porteføljen havde Newmont Corporation (-22,1%) det laveste afkast efter et skuffende resultat for andet kvartal. De øvrige underperformere var især telekommunikationsvirksomhederne Orange SA (-10,8%), AT&T Inc. (-6,8%) og Verizon Communications (-5,4%). Disse aktier var dermed med til at gøre telekommunikationssektoren til den mindst stigende sektor på globalt plan i juli med et afkast på 3,8%

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden i Falcon Flex Momentum var 5,3%, mens sammenligningsindekset, MSCI World, endte med et nettoafkast på 10,8%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo juli var de største ændringer en forøgelse af aktier inden for finans (+2,0%-point) og teknologi (+1,4%-point). Aktier indenfor telekommunikation (-2,1%-point) og energi (-0,7%-point) blev reduceret.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af Falcon Flex Momentum ske primo september 2022.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Hermes International SCA0,5%25,2%
Partners Group Holding AG0,4%23,9%
Apple Inc.2,6%22,0%
Fiserv, Inc.0,7%21,9%
D.R. Horton, Inc.0,4%21,0%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Newmont Corporation0,7%-22,1%
Orange SA0,8%-10,8%
AT&T Inc.1,5%-6,8%
Verizon Communications2,1%-5,4%
Allstate Corporation0,2%-5,3%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Sundhed23,6%
Teknologi19,7%
Finans14,9%
Forbrugsgoder10,4%
Konsumentvarer9,0%
Telekommunikation8,9%
Industri8,7%
Øvrige4,8%

Landeallokering

LandVægt
USA66,2%
Japan10,7%
Schweiz8,1%
Frankrig3,2%
England2,9%
Danmark2,0%
Canada1,9%
Øvrige5,0%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Pfizer Inc.SundhedUSA3,0%
Johnson & JohnsonSundhedUSA2,9%
Cisco Systems, Inc.TeknologiUSA2,8%
Microsoft CorporationTeknologiUSA2,7%
Apple Inc.TeknologiUSA2,6%
Merck & Co., Inc.SundhedUSA2,5%
Intel CorporationTeknologiUSA2,4%
Nestle S.A.KonsumentvarerSchweiz2,4%
Roche Holding LtdSundhedSchweiz2,2%
Verizon CommunicationsTelekommunikationUSA2,1%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.