Månedsrapport: Flex, Juli 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juli 2021

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Flex Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Moderna steg med over 50% i juli måned. Den kraftige stigning skyldtes blandt andet, at aktien blev inkluderet i S&P 500 samt det stigende antal tilfælde af Delta varianten. Den næstmest stigende aktie i porteføljen var verdens største stålproducent, ArcelorMittal, som steg med 13,7%.

Porteføljens mest faldende aktie var den amerikanske videospilvirksomhed Activision Blizzard, som faldt med -12,4%.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for juli måned i Falcon Flex Momentum var 1,9%, mens sammenligningsindekset MSCI World i samme periode steg med 1,8%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der har i juni måned været en ændring af strategien på Falcon Flex Momentum til en multifaktorstrategi, som har ført til store ændringer i porteføljen. Læs mere om den nye strategi her.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af Falcon Flex Momentum ske primo august 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed8,1%
Teknologi17,8%
Materialer2,0%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Telekommunikation3,9%
Energi0,2%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Moderna, Inc.0,4%50,5%
ArcelorMittal SA0,2%13,7%
Partners Group Holding AG0,2%12,7%
CBRE Group, Inc. Class A0,4%12,6%
Capgemini SE0,2%12,5%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Activision Blizzard, Inc.0,2%-12,4%
Logitech International S.A.0,2%-9,8%
Fujitsu Limited0,3%-9,7%
Magna International Inc.0,2%-9,6%
Micron Technology, Inc.1,1%-8,7%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi27,4%
Finans14,7%
Forbrugsgoder13,9%
Sundhed13,6%
Industri9,3%
Telekommunikation3,9%
Konsumentvarer5,2%
Øvrige12,0%

Landeallokering

USA66,9%
Japan8,2%
Schweiz4,2%
England4,2%
Frankrig3,5%
Holland2,4%
Tyskland2,5%
Øvrige8,1%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Xtrackers MSCI World UCITSETFGlobal15,0%
iShares MSCI World UCITSETFGlobal14,5%
SPDR MSCI World UCITSETFGlobal14,0%
Intel CorporationTeknologiUSA2,5%
Apple Inc.TeknologiUSA2,3%
AT&T Inc.TelekommunikationUSA1,6%
Cisco Systems, Inc.TeknologiUSA1,4%
Microsoft CorporationTeknologiUSA1,4%
Alphabet Inc. Class CTeknologiUSA1,3%
Alphabet Inc. Class ATeknologiUSA1,2%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.