Månedsrapport: Flex, Juli 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juli 2020

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Markedskommentar

I juli måned endte Stillehavsområdet og globale ejendomsaktier med de største negative afkast på henholdsvis -4,6% og -2,6%. De bedst performende områder for juli var guld med et afkast på 5,4% og emerging markets, der endte med et afkast på 3,1%.

Afkastudvikling

Afkastet for juli i Falcon Flex Momentum var 0,4%.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringerne i juli blev kontantpositionen øget fra ca. 17% til 27% via korte statsobligationer. Porteføljens kontantposition tilpasses løbende udviklingen på de globale aktiemarkeder, og aktuelt er noget af risikoen sænket.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske primo august 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
Guld11,3%
Emerging markets9,6%
Virksomhedsobligationer11,0%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt
Stillehavsområdet6,5%
Europa9,6%
Ejendomme1,4%

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VærdipapirVægt*Stigning**
iShares Gold Trust9,7%5,4%
SPDR Gold Trust1,6%5,2%
iShares MSCI EM IMI ETF7,5%3,0%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VærdipapirVægt*Fald**
iShares MSCI Japan IMI4,3%-6,4%
iShares Pacific ex Japan2,1%-3,4%
SPDR® Global Real Estate1,4%-3,3%

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande36,9%
Emerging markets9,2%
Obligationer41,2%
Ejendomsaktier1,4%
Råvarer0,0%
Ædelmetaller11,3%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar33,3%
Euro26,2%
Danske Kroner16,1%
Japanske Yen4,6%
Britiske Pund3,9%
Øvrige15,9%

Sektorer

Konsumentvarer10,0%
Finans8,4%
Teknologi6,3%
Kommunikation6,1%
Industri4,2%
Forbrugsgoder4,0%
Materialer2,0%
Øvrige6,3%

Lande

USA19,5%
Japan4,5%
Kina3,0%
England2,7%
Schweiz1,9%
Frankrig1,4%
Taiwan1,4%
Øvrige13,1%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA24,4%
AA1,7%
A4,3%
BBB6,6%
BB2,2%
CCC1,1%
CC eller mindre0,3%

 

Obligationstyper

TypeVægt
Korte statsobligationer ***26,5%
Europæiske virksomhedsobligationer **11,0%
Europæiske højtforrentede obligationer *3,7%

*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
Danske Statsobligationer 0,25%ETF (Korte statsobligationer)Kontanter15,4%
iShares EUR Corp BondETF (Obligationer)Virksomhedsobligationer11,0%
iShares Gold TrustETF (Ædelmetaller)Guld9,7%
iShares Gov Germany 0-1yrETF (Korte statsobligationer)Kontanter8,6%
iShares EM IMIETF (Aktier i emerging markets)Emerging markets7,5%

 

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.