Månedsrapport: Flex, Juli 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juli 2019

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Markedskommentar

I juli var der positive afkast i alle globale aktivklasser på trods af den langstrakte usikkerhed relateret til geopolitiske faktorer og den voksende trussel fra protektionisme.

Blandt de globale aktiemarkeder oplevede amerikanske aktier den største fremgang med et månedsafkast på næsten 4%, mens aktier i Europa og emerging markets kun steg marginalt. Guld og globale ejendomsaktier oplevede også positive afkast med stigninger på over 2,5%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringerne i juli måned var den største allokeringsændring en ændring i vægten af guld, som blev øget med 2,5%-point til en vægt på 8,5%, mens allokeringen til aktier samlet set blev nedbragt med 3,9%-point.

 

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske medio august 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
Amerikanske aktier36,4%
Guld8,5%
Globale ejendomsaktier5,8%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VærdipapirVægt*Stigning**
iShares S&P 500 Min Vol1,5%5,3%
db x-trackers MSCI USA14,9%5,3%
iShares Core S&P 50011,5%5,2%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VærdipapirVægt*Fald**
iShares MSCI Europe Quality1,1%-0,1%

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande58,4%
Emerging markets9,2%
Obligationer14,1%
Ejendomsaktier5,8%
Råvarer4,0%
Guld8,5%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar53,4%
Euro20,2%
Japanske Yen5,0%
Britiske Pund4,8%
Schweiziske Franc2,3%
Øvrige14,3%

Sektorer

Konsumentvarer17,1%
Finans14,1%
Forbrugsgoder7,0%
Industri6,3%
Kommunikation6,2%
Teknologi5,8%
Energi4,5%
Øvrige7,1%

Lande

USA36,5%
Japan4,4%
England3,9%
Frankrig2,4%
Schweiz2,3%
Kina2,2%
Tyskland2,0%
Øvrige14,1%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA0,1%
AA0,7%
A2,7%
BBB4,0%
BB4,1%
CCC2,1%
CC eller mindre0,4%

 

Obligationstyper

TypeVægt
Korte statsobligationer ***0,0%
Europæiske virksomhedsobligationer **7,3%
Europæiske højtforrentede obligationer *6,9%

*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
db x-trackers MSCI USAETF (Aktier i udviklede lande)USA14,9%
FTSE Developed Europe UCITSETF (Aktier i udviklede lande)Europa12,3%
iShares Core S&P 500 UCITSETF (Aktier i udviklede lande)USA11,5%
iShares Gold TrustETF (Guld)Guld8,5%
Vanguard FTSE North America UCITSETF (Aktier i udviklede lande)USA7,8%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.