Månedsrapport: Flex, Juli 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juli 2018

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017. Inden børsnoteringen var fondene unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

Før 7. september 2017 er afkast og nøgletal fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der blev justeret i december 2017. Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Markedskommentar

Ovenpå måneder med trusler om en global handelskrig genfandt investorerne risikovilligheden i juli, hvilket fik aktier i både udviklede og vækstlande til at stige. Mere defensive aktivklasser såsom råvarer og guld endte måneden lavere.

Afkastudvikling

Afkastet for Falcon Flex Momentum i juni måned var 1,3%. Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Den planlagte reallokering i juli øgede blandt andet vægtningen af amerikanske aktier mens investeringerne i højtforrentede obligationer, råvarer og guld blev reduceret.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske medio august.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
Amerikanske aktier36,4%
Europæiske aktier15,0%
Emerging markets aktier7,1%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt
Guld6,6%
Råvarer5,0%

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

Vægt*Stigning**
iShrs Europe Quality Factor1,4%3,7%
iShrs USA Quality Factor1,2%3,5%
iShrs Min. Vol. Emer. Mkts.1,0%3,3%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

Vægt*Fald**
WisdomTree Cmdty. Index5,0%-3,0%
iShares Gold Trust6,6%-2,6%

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande63,9%
Emerging markets7,8%
Obligationer16,7%
Råvarer5,0%
Ædelmetaller6,6%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar51,4%
Euro24,9%
Japanske Yen5,2%
Britiske Pund4,1%
Øvrige14,4%

Sektorer

Finans18,3%
Konsumentvarer14,2%
Teknologi8,2%
Kommunikation7,8%
Industri6,9%
Forbrugsgoder6,8%
Energi4,1%
Øvrige5,4%

Lande

USA39,9%
Japan5,2%
England4,1%
Frankrig2,6%
Tyskland2,2%
Schweiz2,1%
Sydkorea2,0%
Øvrige13,6%

Obligationsratings

AAA0,3%
AA0,8%
A3,2%
BBB4,4%
BB5,2%
CCC2,5%
CC eller mindre0,3%

Obligationstyper

Europæiske virksomhedsobligationer *8,5%
Europæiske højtforrentede obligationer **8,2%

* Investment-grade (høj kreditkvalitet)
** Non investment-grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
iShares Core S&P 500 ETFAktier i udviklede landeUSA12,3%
Vanguard FTSE Europe ETFAktier i udviklede landeEuropa12,3%
Vanguard FTSE North AmericaAktier i udviklede landeUSA11,1%
db x-trackers MSCI USAAktier i udviklede landeUSA10,6%
iShares Core EUR Corp Bond ETFVirksomhedsobligationerEuropa8,5%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.